Visste fullmäktige vilken Henricsons lön var?

Facebooktwittermail

Borgås nyvalda stadsdirektör Marcus Henricson säger i BBL 27.2. att stadsfullmäktige var medveten om lönekravet när han valdes. Jag vet inte vad han utgår ifrån, kanske är det ett missförstånd. Henricson valdes till stadsdirektör av stadsfullmäktige 25.10.2006 och förhandligarna om hans lön har förts 5.2.2007 och sedan blivit ett stadsstyrelse beslut den 12.2.2007.
Kanske har han utgått från den någorlunda naturliga tanken att lönen blir fastslagen på samma gång som tjänsteförhållandet börjar. När det gäller de direktörstjänster som stadsfullmäktige besluter om är det i alla fall i nuläget stadstyrelsen som fastslår lönen.
För att i framtiden inte behöva återkomma till det här läget har jag nu lämnat in ett fullmäktigeinitiativ för att ändra regeln om detta så att alltid det organ som anställer fastslår lönen. Jag hoppas också de övriga fullmäktigemedlemmarna stöder detta.
Man kan ju fråga sig om inte igen den tröga förvaltningen vi har i Borgå gjort den nya stadsdirektören en björntjänst. I alla fall önskar jag honom välkommen till Borgå för att ta itu med sitt arbete.

Pirkko Ruohonen-Lerner
stadsfullmäktigeledamot (ob.)

Comments are closed