Veroparatiisit muuta kuin paratiiseja

Facebooktwittermail

Keskustelimme 10.5. rahanpesua ja veronkiertoa tutkivassa PANA-tutkintavaliokunnassa Madeiran, Gibraltarin, Guernseyn ja Jerseyn edustajien kanssa yhteistyöstä veroasioissa. Kaikki kuultavana olleet vakuuttivat, että heidän edustamansa hallinto on sitoutunut torjumaan veronkiertoa ja rahanpesua siitä huolimatta, että esimerkiksi Gibraltar on osittain liitetty myös Panama-papereissa veronkiertoon.

Esiin nousi  Britannian kruunun alaisten alueiden tulevaisuus Brexitin jälkeen. Useissa puheenvuoroissa korostettiin, että pääsy sisämarkkinoille edellyttää yhteistyötä myös veroasioissa. Madeiran osalta todettiin, että EU:n komission antaman erityisaseman turvin se houkuttelee paljon yrityksiä ja pääomavirtoja saarelle, mutta todellisista työllistämisvaikutuksista ei ole luotettavaa tietoa.

Tiedustelin läsnä olleelta Madeiran talousasioista vastaavalta valtiosihteeriltä Rui Gonçalvesilta, miksi Madeiralta ei ole saatavissa julkisia tilinpäätöksiä ja käytetäänkö veroneuvontayritysten taustaselvityksiä finanssisektorin lainsäädännön uudistamistyössä. En saanut selkeitä vastauksia kysymyksiini. Gonçalves myönsi, että Madeira on luonnonoloiltaan paratiisi, mutta kiisti sen olevan veroparatiisi.

EU:n on otettava tiukempi linja veroparatiiseihin. Kyse ei ole vain alhaisista veroasteista, vaan siitä, että yritys voi pahimmillaan välttää kokonaan verojen maksun hyödyntämällä eri maiden vähennysjärjestelmiä. Kansantaloudelliset tappiot tällaisesta toiminnasta ovat mittavat. Lisäksi järjestäytynyt rikollisuus voi hyödyntää veroparatiiseja. Yritysten tulisi omalta osaltaan kantaa yhteiskuntavastuunsa, koska saavat verovaroilla ylläpidetyt turvalliset puitteet toiminnalleen sekä koulutettua työvoimaa käyttöönsä.

PANA-tutkintavaliokunta on aktiivisesti hankkinut tietoa veroparatiiseista tekemällä tiedonhankintamatkoja ja kuulemalla asiantuntijoita.

Olen tyytyväinen siihen, että talouskomissaari Pierre Moscovici on luvannut komission tuen tutkintavaliokunnan työlle. Tämän vuoden loppuun mennessä valmistuu mietintö, jossa esitetään toimenpiteitä veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemiseksi. Toivon, että aktiivinen työ veronkiertoa ja rahanpesua vastaan jatkuu tämänkin jälkeen.

Comments are closed