Veronkiertäjät saatava päivänvaloon

Facebooktwittermail

Euroopan parlamentin täysistunnossa keskusteltiin 12.12.2017 PANA-tutkintavaliokunnan mietinnöstä. Se on herättänyt paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Erityisen suuria tunteita  on herättänyt kohta EU:n sisäisten veroparatiisien listaamisesta. Nyt saavutetusta ratkaisusta riippumatta on selvää, että ennemmin tai myöhemmin tähän ongelmaan täytyy puuttua. Tämä on vähänkin pidemmällä aikavälillä myös veroparatiisipalveluita tarjoavien valtioiden kansalaisten etu. Jos finanssi- ja verosuunnittelusektori saavat liian suuren vallan, häviävät lopulta kaikki.

PANA-mietinnössä on myös monia muita tärkeitä kohtia: Nostan esiin vaatimukset kehittää veroparatiiseille yhteinen määritelmä, vapaatuotantoalueiden parempi sääntely, kolmansien valtioiden rahanpesukartoitusten kunnianhimon tason nostaminen, yritysten käytännesääntöryhmän vahvistaminen sekä veronkierron ja veronvälttelyn välittäjiin puuttuminen.

Keskeisiä aloitteita yhdistää se, että ne vaativat pitkän aikavälin seurantaa. Siksi PANA-tutkintavaliokunnan tekemää hyvää työtä täytyy jatkaa. Huomenna äänestämme täysistunnossa PANA-mietintöön liittyvistä suosituksista. Toivon, että PANA-tutkintavaliokunnan äänestyksissä hyväksytyt linjaukset säilyvät.

Comments are closed