Verohuojennukset menevät hukkaan

Facebooktwittermail

Suuryrityksille myönnetyistä energiaveron huojennuksista tulisi luopua.

Energiaveron palautuksista on tullut merkittävä verotukiautomaatti joillekin kansainvälisille suuryrityksille. Suomessa nämä yritykset kuittaavat 200 miljoonan euron verotukipotista yli 95 prosenttia. Meillä eniten verotukia saa paperiteollisuus.

Energiaintensiivisen teollisuuden verotusta huojennettiin Suomessa 2012 kilpailukyvyn turvaamiseksi. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) mukaan suurella osalla energiaveron palautuksen saaneista yrityksistä ei kuitenkaan ollut kilpailukykyongelmia lainkaan, vaan ne olivat jo ennen veronpalautusautomaattia keskimääräistä tuottavampia.

Nyt valtio menettää vuosittain 200 miljoonaa euroa verotuloja saamatta rahoilleen minkäänlaista vastinetta. Valtio tukee energiasyöppöä teollisuutta muutenkin. Alennetu sähköveron mukainen verotuki teollisuudelle on noin 400 miljoonaa euroa vuodessa.

Nämä yritysten verohuojennukset ovat ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa. Nykymuodossaan verotuki ei kannusta yrityksiä etsimään vähäpäästöisiä ratkaisuja ja parantamaan energiatehokkuuttaan.

Jos energiantuotantoa tuetaan, toivoisin, että jatkossa tukirahat ohjattaisiin lähellä kuluttajaa oleviin pienimuotoisten ja vähäpäästöisten ratkaisujen edistämiseen sekä parannettuun energiatehokkuuteen.

Nostin energiasyöpön teollisuuden tukipolitiikan ongelmia esiin puhuessani maanantaina Euroopan parlamentin täysitunnossa Strasbourgissa.

Comments are closed