Varför är man rädd för offentlighet i Borgå?

Facebooktwittermail

Tora Mattheiszen (Bbl 25.10.2006) skriver inexakt om vad jag sagt i Uusimaa några dagar tidigare. Jag har inte riktat någon kritik mot varken Nuutti eller Grönman när det gäller servicecentralens hyresavtal och möblerna som köpts för den.

Däremot har jag försökt redogöra för det som skett enligt den information jag fått av Borgå stad och lokalpressen. Viktigt är – i en demokrati – att man skall kunna diskutera öppet utgående från fakta. Om de som har politisk makt har affärsförbindelser (med staden i detta fall) är det naturligt att dessa granskas. Det borde till och med vara pressens plikt! Att man i Borgå däremot anfaller den som kommer ut med fakta i frågorna är tragiskt för härav förstår man att demokratin är tomma ord. Och dessutom med pressens godkännande.

Man borde som fullmäktigemedlem till och med ha yttrandefrihet. I Grönmans fall kan man ju faktiskt fråga sig varför han förutsätter att de affärer han har med Borgå stad skall vara utanför offentligheten och varför Borgå stads förvaltning försökt dölja affären.
Sedan när det blir offentligt diskussionsämne drar Grönman sig ur, varför? Nu försöker man hitta en syndabock i mig som inte alls är inblandad. Däremot intresserar den mig nog på grund av sina egenartiga svängningar.

Skulle demokratrin vara mer utvecklad skulle öppenheten vara en självklarhet och inget att ta illa upp av! Vill minnas att Nuutti tidigare skrytit med den öppenhet som nu gäller. Jag tycker i alla fall att det är bra att Nuutti fortsätter med att göra affärer med staden, det finns ju enligt tidningsrapporter inga fel som begåtts. Det enda som jag undrar är att varför så många förklaringar när ingen enligt min vetskap ifrågasatt något?

Jag fortsätter att kämpa för en demokratisk och öppen förvaltning i Borgå, även om jag får starkt motstånd av vissa kretsar. Det är viktigt även om inga fel begås som stadens ledning jämt betygar. Det finns ändå många saker som oberoende härav kan granskas ur en moralisk synvinkel och gärna kan utsättas för innevånarnas bedömning.

Pirkko Ruohonen-Lerner
stadsfullmäktigeledamot, obunden

Comments are closed