Valtuustoaloite sisäisen valvonnan järjestämiseksi

Facebooktwittermail

1. Esitän, että Porvoon kaupungin sisäinen valvonta (= sisäinen tarkastus ja sisäinen tarkkailu) ja tarkaslautakunnan asioiden valmistelu, esittely ja sihteerintehtävät organisoidaan siten kuin vastaavankokoisissa kaupungeissa keskimäärin on tapana.

2. Asian tärkeyden takia Porvoon kaupungin talousarvioon 2007 tulisi varata riittävästi määrärahoja edellä mainittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Perustelut: Useiden viimeaikaisten, osittain julkisuuteenkin tulleiden käytännön esimerkkien valossa näyttää siltä, että Porvoon sisäisen valvonnan ja tarkastuslautakunnan resurssit eivät ole asianmukaisella tasolla, joten molemmat epäkohdat tulisi tiedostaa ja korjata pikaisesti.

Porvoon kokoisissa kaupungeissa tarkastustoimen ja tarkastuslautakunnan asioita valmistelee keskimäärin kaksi ja puoli virkamiestä, jotka hoitavat myös tarkastuslautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtäviä. Porvoon tarkastuslautakunnalla ei ole ollut vastaavia resursseja käytössään, mitä on pidettävä selkeänä puutteena.

Sisäinen valvonta voitaisiin Porvoossa organisoida ottamalla mallia esimerkiksi oheisesta Hyvinkään kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan säännöstä.

Porvoossa 14.6.2006

Pirkko Ruohonen-Lerner
kaupunginvaltuutettu (sit.)
tarkastuslautakunnan jäsen

Comments are closed