VALTUUSTOALOITE: LAADITAAN SÄÄNNÖT, JOILLA VARMISTETAAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUS- JA MATKAILUMÄÄRÄRAHOJEN TASAPUOLINEN JAKAMINEN

Facebooktwittermail

Esitän, että Porvoon kaupungille laaditaan säännöt periaatteista, joita noudatetaan, kun kaupunki osallistuu luottamushenkilöiden koulutuskustannuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Sääntöjen tulisi koskea myös ystävyyskaupunkitoimintaan ja edustamiseen liittyvien matkailumäärärahojen myöntämistä.

Porvoon kaupunginvaltuuston varsinaisille jäsenille ja muille luottamushenkilöille voitaisiin varata neljän vuoden toimikautta varten tietty koulutusmääräraha, esimerkiksi 2 000 euroa valtuutettua kohden ja 1 000 euroa muita luottamushenkilöitä kohden. Luottamushenkilö voisi oman harkintansa mukaan kohentaa omalla määrärahallaan yhteiskunnallisten asioiden hoitamisessa tarvittavaa osaamistaan.

Porvoon nykykäytäntö ilman sääntöjä on johtanut tilanteeseen, jossa lähes kaikki koulutusmäärärahat ja muut sekalaiset ulkomaanmatkailun määrärahat ovat ohjautuneet valtuuston puheenjohtajistolle sekä noin kymmenelle kaupunginhallituksen jäsenelle ja kaupunginhallituksen varajäsenelle, jopa joidenkin puolisoille ja muille täysin ulkopuolisille henkilöille.

Osa tästä varsin suppeasta ryhmästä käyttää kaupungin varoja omiin koulutuksiinsa ja ulkomaanmatkoihinsa useita tuhansia euroja vuodessa. Tämän vuoksi on tärkeää luoda säännöt, joilla luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat voitaisiin kohdentaa järkevämmin sekä jakaa tasapuolisemmin.

Kokonaistarkastelussa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida myös kaupunkikonserniin kuuluvat osakeyhtiöt, kaupungin ylläpitämät yhdistykset, säätiöt, kuntayhtymät, Itä-Uudenmaan liitto yms. tahot ja mahdollisesti yksityiset yritykset, joiden kustannuksella matkustellaan ja käydään kursseilla.

Matkojen jälkeen osallistujien tulisi laatia matkaraportit, joilla matkalta kerättyä tietoa jaetaan muille luottamushenkilöille ja virkamiehille.

Porvoossa 11.1.2007

Pirkko Ruohonen-Lerner
kaupunginvaltuutettu (sit.)

Comments are closed