Valtuustoaloite kaupunginhallituksen johtosäännön muuttamiseksi

Facebooktwittermail

Esitän, että Porvoon kaupunginhallituksen johtosääntöä (2 §) muutetaan siten, että ”Kaupunginvaltuusto valitsee keskuudestaan kaupunginhallitukseen13 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet…”

Demokratialla tarkoitetaan kansanvaltaa, valtiomuotoa, jossa kansalaisilla on yleinen ja yhtäläinen oikeus valita valtaa käyttävät.

Porvoon kaupunginhallituksen, henkilöstöjaoston, talousjaoston ja kehittämisjaoston nykyiset kokoonpanot eivät kaikilta osin vastaa demokraattisten kunnallisvaalien tulosta, mikä on selkeä epäkohta. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen ja sen alaisten jaostojen jäsenten ja varajäsenten tulisi jatkossa olla kunnallisvaaleissa kaupunkilaisten luottamuksen saavuttaneita kaupunginvaltuuston jäseniä.

Porvoon omilla, erittäin monimutkaisilla johtosäännöillä on siirretty kaupunginvaltuustolle aikaisemmin kuulunutta keskeistä päätöksentekovaltaa, jopa budjettivaltaa, kaupunginhallitukselle. Tämän vuoksi Porvoon kaupunginhallitus ja sen jaostot ovat kaupunginvaltuustoa huomattavasti merkityksellisempiä päätöksentekoelimiä.

Demokratian nimissä myös kaupunginhallituksen valitsemien työryhmien jäsenten tulisi olla valtuutettuja.

Porvoossa 22.9.2006

Pirkko Ruohonen-Lerner
kaupunginvaltuutettu (sit.)

Comments are closed