VALTUUSTOALOITE 15.2.1007 PORVOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖÄ (34 § JA 35 §) TULISI UUDISTAA

Facebooktwittermail

Porvoon kaupungin hallintosääntöä tulisi uudistaa siten, että Porvoon kaupunginvaltuuston valitsemien viranhaltijoiden eli kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, sivistysjohtajan, teknisen ja ympäristöjohtajan ja pelastusjohtajan palkkauksesta päättäisi aina kaupunginvaltuusto eikä kaupunginhallitus, kuten nyt tapahtuu.

Kokonaisuuden kannalta on loogista, että se viranomainen, joka valitsee henkilön vakituiseen virkaan, päättää myös hänen palkkauksestaan. Näin voidaan paremmin harkita eri vaihtoehtojen kokonaistaloudellisuutta myös heidän ylläpitäjiensä eli kaupunkilaisten kannalta.

Viime aikoina Porvoon uuden kaupunginjohtajan palkkaus on herättänyt laajaa kansalaiskeskustelua, eikä kaupunginhallituskaan päässyt yksimielisyyteen kaupunginjohtajan oikeudenmukaisesta ja kohtuullisesta palkkauksesta. Siksi olisi järkevää, että jatkossa demokraattisilla vaaleilla valittu kaupunginvaltuusto, joka edustaa suoraan kaupunkilaisia eli äänestäjiä, voisi yleisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti päättää myös johtajiensa palkoista.

Koska Porvoon kaupunginjohtajan uusi palkkataso, 10 000 euroa kuukaudessa, tulee vaikuttamaan koko johtoportaan palkkaukseen, tulisi sääntömuutos käsitellä pikaisella aikataululla. Näin kaupunginvaltuusto pääsisi vaikuttamaan ja kohtuullistamaan jo seuraavia johtoportaan palkankorotusvaatimuksia.

Lisäksi hallintosääntöä tulisi muuttaa siten, että kaupunginvaltuusto valitsee jatkossa myös sihteerinsä eli hallintojohtajan (kuten aikaisemmin mm. kansliapäällikkön), talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, johtavan lääkärin ja vesilaitoksen johtajan sekä päättää heidän palkkauksestaan.

Porvoon virkamiesjohto ja poliittinen eliitti ovat valmistelleet Porvoon kaupungille sellaiset johtosäännöt, joilla kaupunginvaltuusto on delegoinut lähes kaiken päätöksentekovaltansa kaupunginhallitukselle ja virkamiehille. Siksi kaikista keskeisimpien viranhaltijoiden virkanimitykset ja heidän palkkauskysymyksensä tulee palauttaa takaisin kaupunginvaltuuston päätettäviksi.

Porvoossa 15.2.2007

Pirkko Ruohonen-Lerner
kaupunginvaltuutettu (sit.)

Comments are closed