Vaalirahoitus puheenaiheena eduskunnassa

Facebooktwittermail

Keskiviikkoona 21.4.2010 käsiteltiin valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa.

Pidin aiheesta muutaman puheenvuoron. Lakiin on jäänyt suuren porsaan kokoinen reikä.

Kuntalain 32 § mukaan… ”Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa.”

Ongelma on tiedostettu useissa eri yhteyksissä, mutta pääministeri Matti Vanhanen ja kuntaministeri Mari Kiviniemi eivät sitä halua tunnustaa.

Siksi kysyin aiheesta.

Pirkko Ruohonen-Lerner/ps: Arvoisa puhemies! Yleisradion A-piste-ohjelman toimittaja oli muutama vuosi sitten käynyt lukemassa vaalirahoitukseen ja lahjontaepäilyihin liittyviä poliisikuulustelupöytäkirjoja Järvenpäässä. Pöytäkirjojen mukaan rakennusliikkeiden edustajat kertoivat, että Järvenpäässä on perinteisesti rahoitettu kokoomuksen ja sosialidemokraattien kampanjointia. Samaa linjaa tunnutaan noudatettavan myös useissa muissa Uudenmaan kunnissa, joissa rakennusliikkeiden raha kanavoituu valtapuolueille. Erään rakennusliikkeen edustaja mainitsee poliisikuulusteluissa vielä erikseen, että Porvoossa rahoitetaan myös Rkp:n kampanjointia, sillä Rkp on Porvoossa suurin puolue. Tämä on siis maan tapa. Kysynkin ministeri Kiviniemeltä:

Onko kuntalakiin tulossa vielä tällä vaalikaudella sellaisia muutoksia, jotka velvoittaisivat keskeiset kuntapäättäjät kertomaan sidonnaisuuksistaan eri yrityksiin ja yhteisöihin?

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi: Arvoisa puhemies! Tämä lainsäätely kuuluu oikeusministeriön toimialaan, eikä perinteisesti kuntalaissa ole tästä asiasta säädetty.

Pirkko Ruohonen-Lerner/ps: Arvoisa herra puhemies! Viime aikoina julkisuudessa on esitetty useita vaalirahoitukseen liittyviä räikeitä väärinkäytöksiä. Eikö nyt olisi korkea aika tehdä päätöksiä siitä, että erilaiset kuntapäättäjienkin sidonnaisuudet avattaisiin äänestäjille ja myös kaikille muille päätöksentekoon osallistuville? Nythän ongelmana on se, että kuntatasolla ei tiedetä edes keskeisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksia elinkeinotoimintaa harjoittaviin tahoihin tai omistuksia eri yrityksissä ja yhteisöissä. Näillä sidonnaisuuksilla voisi olla merkitystä, kun arvioidaan henkilöiden sopivuutta erilaisiin luottamustehtäviin, ja myös kun arvioidaan jo valittujen luottamushenkilöiden toimintaa erilaisissa kunnallisissa luottamustehtävissä. Kysynkin ministeri Kiviniemeltä:

Ettekö te todellakaan pidä kuntapäättäjien sidonnaisuuksien ilmoittamista ja avaamista tärkeänä asiana, kun vaikuttaa siltä, että mitään ei ole tapahtunut tämänkään asian korjaamiseksi?

Pääministeri Matti Vanhanen: Arvoisa puhemies! Tällä vaalikaudella lainsäädäntöä muutetaan siten, että myös puolueelle tulee lakisääteiseksi tämä ilmoitusvelvollisuus – nythän monet ovat vapaaehtoisesti sen tehneet – ja se ulotetaan myös paikallistasolle. Se ulotetaan myös paikallistasolle, ja tämä on erittäin iso muutos ja toivottavasti hälventää niitä epäkohtia, jotka kysyjä mainitsi kysymyksessään.

Comments are closed