Vaalirahailmoitus on saatava kaikkiin suuriin vaalikampanjoihin

Facebooktwittermail

Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa oli yhteensä 251 ehdokasta. Heistä 13 tuli valituksi, ja varasijoille jäi seitsemän ehdokasta. Perussuomalaisista ehdokkaista kaksi valittiin Brysseliin, allekirjoittanut jäi ensimmäiselle varasijalle.

Europarlamenttivaaleissa vain parlamenttiin valitut ja varaedustajat ovat muodollisesti ilmoitusvelvollisia Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vaalirahoituksensa menoista ja tuloista. Näissä vaaleissa ilmoitusvelvollisia oli yhteensä 20, samalla kun 231 ehdokasta jäi kaiken ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Yksi ulkopuolelle jääneistä oli Mikael Pentikäinen (kesk). Pentikäinen teki ennen vaaleja vapaaehtoisen vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen VTV:lle kampanjansa tuloista ja menoista. Ilmoituksen mukaan hänen vaalitulonsa ja -menonsa olisivat olleet 75 000 euroa.

Pentikäinen kertoi Suomen Kuvalehdessä 18. heinäkuuta julkaistussa kirjoituksessaan, kuinka vaalibudjetti kasvoi 130 000 euroon ja kampanja jäi noin 20 000 euroa miinukselle. Vaalirahoituksesta osan hän keräsi kirjoittamansa Luottamus-kirjan myynnillä ja osan luennoilla. Tähän paljastukset sitten päättyivätkin.

Olisi ollut kiinnostavaa tietää, paljonko Pentikäinen sai kerätyksi ulkopuolisilta rahoittajilta ja keitä rahoittajat olivat. Keskusta ja keskustalaiset ehdokkaat ovat tunnetusti olleet mitä taitavimpia vaalirahan kerääjiä.

Omat ennakko- ja lopulliset vaalirahoitusilmoitukseni ovat luettavissa VTV:n nettisivuilta www.vtv.fi. Käytin omaa rahaa vaalikampanjaani 10 534 euroa, ja puolue maksoi vaalilaskujani 10 000 euron edestä. Saman rahasumman saivat halutessaan kaikki puolueeni 20 ehdokasta. Omista vaalikampanjani kuluista 20 027 euroa meni sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdille.

VTV tarkastaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikkien 20:n europarlamenttiin valitun ja varaedustajan kampanjatilien tiliotteet ajalta 25. 11. 2013–8. 6. 2014, joka luetaan kampanja-ajaksi. Itse maksoin vanhan tapani mukaisesti vaalimainokset yksityiseltä pankkitililtäni. No, saavatpa tarkastaa samalla kaikki kauppalaskuni puolelta vuodelta.

Mielestäni vaalirahoituslainsäädäntöä pitäisi kehittää siten, että ilmoitusvelvollisia VTV:lle vaalirahoituksesta ennakkoon ja vaalien jälkeen olisivat kaikki europarlamenttivaalien ehdokkaat. Pentikäisen lisäksi usean muunkin eurovaaliehdokkaan kampanjakulut ylittivät 100 000 euroa, eivätkä he ole lainkaan ilmoitusvelvollisia VTV:lle ja sitä kautta äänestäjilleen rahoituksensa alkuperästä.

Uskoisin rahavirtojen alkuperän kiinnostavan jokaista äänestäjää. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa oli ehdokkaita koko maassa vain 251, joten VTV selviytyisi helposti tästä lisätyöstä.

Tarvittaessa helpotuksia ilmoitusvelvollisuudesta voitaisiin myöntää kuntavaalien kääpiösarjalaisille: esimerkiksi vuoden 2012 kuntavaaleissa kaikki 19 069 valtuutettua ja varavaltuutettua olivat ilmoitusvelvollisia VTV:lle, vaikka 15 020 heistä käytti kampanjaansa rahaa alle 800 euroa.

Comments are closed