Uuteen valvontarangaistukseen mentiin hätiköiden

Facebooktwittermail

Eduskunta hyväksyi 19.1.2011 lain, jonka nojalla otetaan käyttöön uusi rangaistusmuoto, niin kutsuttu pantarangaistus. Sen ideana on, että tuomittu velvoitetaan pysyttelemään asunnossaan, josta hän saa poistua vain ennalta sovituista syistä. Tuomittua valvotaan nilkkaan tai ranteeseen kiinnitetyn pannan avulla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esitti lain hylkäämistä, sillä käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että vakavistakin rikoksista voi jatkossa selvitä ilman vankilarangaistusta.

Lain valmistelussa moni asia jäi vaille riittävää huomiota. Suomessa ei ole organisaatiota ja henkilöstöä suorittamaan uuden rangaistusmuodon ohjausta ja valvontaa riittävässä määrin, kuten esimerkiksi Ruotsissa on. Jo nyt vankeinhoidon henkilökunta työskentelee äärimmäisen kuormittavissa oloissa. Uudella valvontarangaistuksella ei ole rikosten ennaltaehkäisevää vaikutusta, vaan esimerkiksi talousrikolliset voivat helposti jatkaa laitonta toimintaansa asunnostaan käsin puhelinta vapaasti käyttäen. Myös rikoksen uhri voi kokea, että pantarangaistukseen tuomittu rikollinen ei saa riittävää rangaistusta teoistaan.

Muutoksen taustalla vaikuttavat vankiloiden yliasutus ja valtion tuottavuusohjelma, minkä takia rikosseuraamusalan henkilöstömäärää on vähennetty 2007-2009 noin sadalla. Schengen-sopimuksen myötä järjestelmälliset rajatarkastuksen poistuivat, joten useiden EU-maiden rikolliset ovat päässeet helposti Suomeen. Tämän seurauksena ulkomaalaiset ovat Suomen vankiloissa selvästi yliedustettuina. Esimerkiksi Vantaan ja Jokelan vankiloissa ulkomaalaisten vankien osuus oli vuonna 2009 jo yli 30 prosenttia. Perussuomalaisten mielestä ulkomaalaiset vangit tulisi palauttaa pikaisesti kotimaidensa vankiloihin kärsimään tuomioitaan.

Esitys viimeistelee nykyisen hallituksen sallivan kriminaalipoliittisen linjauksen. Pari vuotta sitten luovuttiin poliisin määräämän sakon muuntorangaistuksesta, mikä on lisännyt etenkin näpistysrikoksia ja vähentänyt sakkojen maksamista, kun maksamatta jättämisestä ei enää seuraa rangaistusta. Tästä heikennyksestä on tullut erityisen paljon palautetta kaupan alan toimijoilta ja poliisilta.

Vankilatyöntekijöiltä puolestaan on tullut huolestuneita viestejä siitä, kuinka jo nyt käytössä olevaan koevapausvalvontaan ei ole riittävästi resursseja. Lisäksi vankien paikannusjärjestelmä on epätarkka ja saamani tiedon mukaan jotkut vangit ovat osan aikaa vuorokaudesta valvomatta. Hallituksen olisikin pitänyt ensiksi puuttua nykyisiin ongelmiin, ennen kuin luodaan uusia.

Comments are closed