Uusiutuvien energiamuotojen osuutta kasvatettava

Facebooktwittermail

 Eduskunnassa käsiteltiin 12.11.2008 valtioneuvoston selontekoa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiasta. Pitämässäni ryhmäpuheessa pidin kannatettavina selonteon tavoitteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, säästää energiaa ja saavuttaa omavaraisuus sähköntuotannossa.

 Jos tavoitteisiin kuitenkin pyritään vain ydinvoimakapasiteettia lisäämällä, vaarana on, että resursseja ei ohjata riittävästi uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Uusiutuvien energiamuotojen osuutta on mielestäni kasvatettava huomattavasti nykyisestä. Suomen kaltaisessa maassa asuntojen energiatehokkuus on tärkeässä roolissa, kun pyritään puhtaaseen ja kestävään kulutukseen.

 Uudisrakentamisessa valtion tulee ohjata rakentamista energia- ja ilmastostrategian näkökulmasta, ja kansalaisia tulee kannustaa vapaaehtoisin toimin olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen. Toimiva joukkoliikenne on kaupunkiympäristön hyvinvoinnin kulmakivi, ja sen kehittämiseen ja lisäämiseen on suunnattava riittävästi resursseja.

 On tärkeää, että yksityisautoilulle tarjotaan aidosti houkuttelevia vaihtoehtoja. Yksilötasolla pienetkin arjen valinnat ovat merkityksellisiä. Ilmaston ja ympäristön hyvinvointia voi edistää suosimalla julkista liikennettä ja kimppakyytejä, lajittelemalla jätteet, kierrättämällä, kompostoimalla ja välttämällä turhaa kulutusta.

 Ympäristön kannalta hyvät valinnat tulee tehdä ihmisille riittävän helpoiksi; esimerkiksi lasia ja metallia kyllä viedään keräykseen, kunhan vain keräysastiat löytyvät tarpeeksi läheltä jokaista kotia. Myös yleisellä asenneilmapiirillä on suuri merkitys. On tärkeää, että kestävän kehityksen mukaiseen elämään kannustetaan ja opetetaan jo päiväkodeissa ja kouluissa. Myös yrityksiä on kannustettava toimimaan ympäristöystävällisesti. Tuotteita ja palveluita tulisi kehittää vähemmän jätteitä tuottaviksi.

Comments are closed