Uusiutuvia energianlähteitä koskevasta RED II-direktiivistä olisi voitu äänestää kestävämpi

Facebooktwittermail

EU-parlamentti linjasi 17.1.2018 täysistunnossaan, että mäntyöljyä, kantoja ja runkopuuta voidaan edelleen käyttää energiantuotantoon uusiutuvana energiana. Parlamentti vaatii kuitenkin jätehierarkian soveltamista puubiomassaan.

Olen tyytyväinen, että parlamentti päätti soveltaa jätehierarkiaa tulevaisuudessa puubiomassaan. Arvokas puu voidaan ensin käyttää esimerkiksi puurakentamiseen, jolloin se sitoo hiiltä pidempään ja vasta tämän jälkeen hyödyntää energiantuotannossa tai biopolttoaineena. Toimivassa kiertotaloudessa jätehierarkian soveltaminen ei tuota ongelmia.

Meidän pitäisi ensisijaisesti edistää sellaisten raaka-aineiden käyttöä energiantuotantoon, jotka eivät vapauta hiiltä ilmakehään. Lisäksi kantojen nostaminen heikentää metsien monimuotoisuutta. Tämän asian puolesta ovat vedonneet sadat tutkijat maailman laajuisesti.

Parlamentti äänesti myös uusiutuvan energian kokonaiskulutuksen nostamisesta 35 prosenttiin. Komission tavoite on 27 prosenttia. Lisäksi parlamentti haluaa nostaa kehittyneiden biopolttoaineiden määrän 3,6 prosenttiin. Neuvosto kuitenkin pitäytyy kolmessa prosentissa. Neuvosto käyttää ns. tuplalaskentaa kehittyneiden biopolttoaineiden osalta, eli käytännössä jäsenmaiden tavoite on vain 1,5 prosenttia.

Ruokapohjaiset ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet ovat mielestäni jo vanhanaikaisia. Useat ympäristöjärjestöt ja osa asiantuntijoista ovat sitä mieltä, että ruokapohjaisten raaka-aineiden käyttö polttoaineena korottaa ruuan hintaa eikä ole ilmaston kannalta kestävää. Toivottavasti jatkoneuvotteluissa komission, parlamentin ja jäsenmaiden kanssa päästään kunnianhimoisempiin lukuihin kehittyneiden biopolttoaineiden osalta.

Comments are closed