Urheilua ja verkkovierailumaksuja

Facebooktwittermail

Äänestimme Euroopan parlamentissa Brysselissä helmikuun alussa urheilupolitiikasta. Mietintö, joka hyväksyttiin suurella äänten enemmistöllä, korostaa urheilun rehellisyyttä, hyvää hallintoa ja saavutettavuutta.

Viime vuosina on uutisoitu, kuinka urheilussa on toimittu epärehellisesti. Myös urheilujärjestöjen korruptio ja varojen väärinkäyttö on ollut paljon esillä. Mietinnössä vaaditaan nollatoleranssia korruptiolle.

Itse haluan korostaa erityisesti liikunnan saavutettavuutta. Kaikilla kansalaisilla pitää olla hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Tämä nähdään mietinnössä oikeutena ja mahdollisuutena toimia kanavana, jolla voidaan lähentää myös ihmisiä eri kulttuureista.

Saavutettavuuteen kuuluu kaiken ikäisten kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen monipuolisella liikunnalla.

Mietinnön vastuuhenkilö oli suomalainen europarlamentaarikko Hannu Takkula. Äänestin mietinnön hyväksymisen puolesta. Kriittisiä puheenvuoroja kuultiin lähinnä sen johdosta, kuuluuko tämäkin  EU:n asialistalle.

Toinen asia, josta puhuttiin paljon viikon aikana, on verkkovierailumaksujen poistuminen. Tämä on yleensä nähty positiivisena asiana. Mielestäni liian vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, kuinka muutos vaikuttaa suomalaisten maksuihin. Minkälaisia ratkaisuja suomalaiset teleoperaattorit tekevät?

Joutuvatko jatkossa kaikki suomalaiset puhelinliittymän omistajat maksamaan paljon matkustavien kustannukset silloin kun matkailijat käyttävät suomalaisia liittymiä EU:n alueella? Nyt sovitut verkkovierailujen tukkuhinnat ovat parempia suomalaisille operaattoreille kun aikaisemmin esitetyt tukkuhinnat.

Äänestämme verkkovierailumaksuista helmikuun täysistunnossa Strasbourgissa. Toivoisin lisää selkeyttä nimenomaan suomalaisten mahdollisista puhelinliittymien hinnankorotuksista.

Itselleni suomalainen etu ja näkökulma ovat tärkeimmät asiat silloin kun äänestän parlamentin täysistunnoissa ja valiokuntien kokouksissa.

Comments are closed