Työn reilu jakaminen lisäisi hyvinvointia

Facebooktwittermail

Eduskunta käsitteli keskiviikkona 11.3.2009 hallituksen kannanottoa eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta. Pääministeri Vanhasen idea nostaa eläkeikää 65 vuoteen sai murskatuomion opposition edustajilta.

Mielestäni työurien pidentämisen on aiheellista, mutta siihen tulisi pyrkiä ennen kaikkea työntekijöiden hyvinvointia tukemalla. Ketään ei voi pakottaa työskentelemään yli jaksamisensa rajojen, mutta pitkään työssä viihtymistä voidaan edesauttaa tekemällä työpaikoista ikääntyvien toiveita kunnioittavia ja heidän osaamistaan arvostavia.

Yksi tärkeä asia työssäjaksamisen kannalta on hyvä esimiestyö, josta monella työpaikalla ei ikävä kyllä tiedetä mitään. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on Suomessa monilla aloilla edelleen vaikeaa. Toivoisin työelämältä enemmän joustavuutta, jotta ihmiset elämäntilanteista riippumatta pystyisivät halutessaan tekemään ansiotyötä. Osa-aikatyö ja etätyö olisivat toimivia ratkaisuja monien perheiden ajankäyttöongelmiin.

Työn reilu jakaminen yhteiskunnassa toisi hyvinvointia nykyistä useammille. On myös muistettava, että maassamme on paljon ikääntyviä pitkäaikaistyöttömiä, joista moni kyllä tekisi töitä, mikäli niitä vain olisi tarjolla. Sen sijaan, että yritetään pakottaa työssä olevat tekemään pitempää uraa kuin he tahtoisivat, kannattaisikin satsata siihen, että kaikenikäiset työttömät saataisiin mukaan työelämään.

Comments are closed