Talousarviokokous muuttunut demokratia-teatteriksi

Facebooktwittermail

Uusimaan pääkirjoituksessa 17.11. käsiteltiin Porvoon kaupunginvaltuuston talousarviokokousta 2008, jälleen eliitin näkökulmasta. Itse pääsin osallistumaan talousarvion käsittelyyn ensimmäisen kerran valtuuston talousarviokokouksessa 14.11., joten haluan tuoda julki oman näkemykseni tästä demokratia-teatterista.

Jostakin syystä yksi tärkeimmistä investoinneista, Hamarin koulu, ei ollut mahtunut mukaan talousarvioesitykseen, jota paikallinen eliitti, virkamiesjohto ja johtavat poliitikot kaupunginhallituksessa ja sen alaisessa talousjaostossa, oli valmistellut kuukausikaupalla lukuisissa kokouksissaan.

Ennen talousarvion käsittelyä pidettiin valtuustoryhmien väliset neuvottelut, ei-julkinen varjokokous, jossa käytiin läpi valtuuston esityslista. Neuvotteluissa sovittiin yksimielisesti, että mm. Hamarin koulun saneerausrahat lisätään talousarvioon. Niinpä Hamarin koulu sai pakolliset määrärahat heti talousarviokäsittelyn alussa.

On surkuhupaisaa, että suuri osa valtuustoryhmien väliseen neuvotteluun osallistuneista henkilöistä oli näitä samoja ”talousmiehiä”, jotka olivat jättäneet lukuisissa kaupunginhallitus- ja talousjaostokäsittelyissä Hamarin koulun määrärahat talousarvion ulkopuolelle. Mielestäni oli varsinaista pelleilyä tuoda valtuustolle sellainen talousarvioesitys, josta on jätetty yksi näin keskeinen ja pakollinen investointimääräraha pois!

Vaikuttaa siltä, että Porvoota johtavan eliitin tarkoituksena on näytellä julkisuudessa roolia, jonka mukaan he seuraisivat kaupungin strategiaa ja yrittäisivät vähentää velkaantumista, kuten ohjeellisena toimivaan strategia-asiakirjaan on kirjattu. Todellisuudessa asioista vähän ymmärtävät tiesivät koko ajan, että tietyt lisäykset, kuten Hamarin koulun määräraha, on talousarvioon pakko tehdä. Kun nämä lisäykset sovittiin vasta juuri ennen valtuuston kokousta, saatiin koko valtuusto näyttämään ”budjettikurittomalta”; siltä, että se ei seuraa maltaita maksanutta konsultti-strategiaansa!

Tiedän, että Porvoon talousarvioon 2008 on upotettu satoja tuhansia euroja sellaisia ei-pakollisia määrärahoja, joita itse en ainakaan olisi ollut valmis hyväksymään, mutta joista Porvoota johtava eliitti on keskenään sopinut. Nyt yksittäisiä avustusmäärärahoja esimerkiksi Porvoon Uusyrityskeskus ry:lle, Posintra Oy:lle, Saaristoprojekteille, Öljyntorjuntakeskukselle, Venäjä-osaamiskeskukselle, Luoville toimialoille jne. ei enää edes mainita talousarviokirjassa.

Talousarvion 2008 valtuustotason sitovuustasomääräykset, toiminnalliset tavoitteet yhdessä talousarviokirjan leipätekstin ja strategian kanssa ovat keskenään hyvin tulkinnanvaraisia. Niinpä Sähköisen talotekniikan osaamiskeskukselle luultavasti korvamerkittiin valtuustossa 295 210 euroa.

Olisin kiinnostunut tietämään, kenenkä taskuihin elinkeinopoliittiset tukiaiset virtaavat Porvoossa. Tätä tietoa en tule saamaan, koska rahat pääosin virtaavat tahoille, joiden toimintaan ei valtuutettu pääse tutustumaan. Porvoon kehittämisrahoja käsitellään kuin ”saavutettuja etuja” normaalikansalaisten työmarkkinoilla. Sellaisia ne eivät kuitenkaan saisi olla samanaikaisesti kun kuntalaisten peruspalveluissa on selkeitä puutteita.

Comments are closed