Talonrakennuskohteiden elinkaaritoteutus

Facebooktwittermail

Porvoon kaupungin vuoden 2011 talousarvioehdotuksessa esitetään uutta vaihtoehtoa investoinneille nimikkeellä ”talonrakennuskohteiden elinkaaritoteutus”. Nimeltä mainitaan neljä päiväkoti-projektia, jotka käsittävät yhteensä noin 4000 br-m2. Lisäksi mainitaan Västra Enhetsskolan, jonka neliömetrimäärä lienee isompi kuin päiväkotien yhteensä.

Toimitilojen erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja on syytä tutkia huolella, mutta lisäksi pitäisi laatia luotettavia kustannusvertailuja päätöksenteon pohjaksi. Ainakaan tähänastiset kokemukset hallinnon tavasta valvoa kaupungin etuja vastaavanlaisissa sopimuksissa eivät lupaa mitään hyvää veronmaksajille.

Tuoreessa muistissa on edelleen Taidetehdas-alueen projektin suunnittelu, sen näennäinen kilpailuttaminen, sekava sopimuspaketti ja lopuksi rakennustöiden aloittaminen ilman lainvoimaista päätöstä. Samalla kun Porvoo lähes lahjoittaa omistamiaan ydinkeskustan maa-alueita, rakennuksia ja rakennusoikeuksia (kymmeniä tuhansia neliöitä) liike-elämän edustajille, se sitoutuu aluksi ainakin 20 vuoden vuokrasopimuksella menemään vuokralaiseksi aiemmin itse omistamiinsa tiloihin.

Näiden lisäksi kaupunginhallitus, tilakeskus ja virkamiesjohto ovat viime vuosina vuokranneet pitkäaikaisilla ja kalliilla sopimuksilla tiloja mm. Kuninkaanportista kaupungin työterveys-liikelaitokselle ja jopa kaupungin omalle tilakeskukselle. Uusia vastaavanlaisia vuokrasopimuksia on tulossa lisää. Sosiaali- ja terveystoimi on hankkimassa 2500 m2 vuokratiloja Taidetehtaan alueelta. Lehtitietojen mukaan pääomavuokra on lähes 15 euro / m2 kuukaudessa, lisäksi kiinteistön lämmitys-, huolto- ja muista käyttökuluista veloitetaan erikseen. Lehtitietojen mukaan Campus-kiinteistön vuokratilat kiinnostavat sivistystointa jne. Jokainen voi laskea, missä ajassa kaupunki maksaa vuokrana vastaavanlaisen tilan rakentamiskustannukset.

Veronmaksajan kannalta ei näin kalliita vuokratilaratkaisuja voida mitenkään perustella, joten vuokratiloja tarjoavilla kiinteistösijoittajilla lienee tällä hetkellä vahva edustus vuokratiloista ja -sopimuksista päättävien keskuudessa. En spekuloi enempää tässä, mitkä ovat pääsyyt tähän kehitykseen. Haluan jälleen varoittaa pitkäaikaisista ja kalliista sopimuksista, jotka aiheuttavat pysyviä vaikeuksia Porvoon taloudelle ja kaventavat siten entisestään sen liikkumavaraa.

Talousarvioehdotuksessa todetaan, kuinka ”Kaupungin ydintoimintojen järjestämiseksi tarvitaan lähes poikkeuksetta toimitiloja. Toimitilojen omistaminen ja rakentaminen omaan taseeseen sen sijaan eivät kuulu kaupungin ydintehtäviin.” Sen lisäksi viitataan strategiaan, johon jo otettiin maininta elinkaarimallista ja siitä, että investointien määrä on rajattu tietylle tasolle. Aivan kuin tämä kirjaus jo velvoittaisi käyttämään elinkaarimallia! Voiko Porvoon kaupungin talousosaaminen olla nykyisin sillä tasolla, että ollaan valmiita maksamaan näistä projekteista huomattavasti enemmän vuokramenoina käyttötalouden puolella verrattuna siihen, että kiinteistöt rakennettaisiin omaan taseeseen, jolloin niiden omistaminen, hallinta ja mahdollinen muuntelu vuosien saatossa olisi myös kaupungin omassa päätäntävallassa ilman kohtuuttomia muutos- ja lisätyölaskuja kiinteistösijoittajilta?

On tietenkin hyvä, jos kaupunki on tietoinen siitä, mitkä ovat sen ydintoimintoja ja ydintehtäviä. Mutta miten on Taidetehdas-projektissa, ovatko keilahallit ja elokuvateatterit kaupungin ydintoimintaa? Aletaanko seuraavassa vaiheessa markkinoida julkisuuteen fraasia, jonka mukaan henkilökunnan palkkaaminen ei ole kaupungin ydintehtäviä vaan henkilökunnan vuokraaminen ja ostopalvelusopimukset ovat? Elinkaariprojekteissa nimittäin myös ostetaan palveluja sopimuksilla. Jos nykyinen kehitys jatkuu, todennäköisesti jatkossa työllistetään vähemmän porvoolaisia ja vähemmän omaa väkeä. Rahaa menee enemmän voittoina kiinteistösijoittajille ja palvelujaan myyville liikemiehille. Varmaa on, että tällä tiellä kaupungin oikeat ydintehtävät eli asukkaiden peruspalvelut heikkenevät.

Comments are closed