Taidetehtaan talous pimennossa

Facebooktwittermail

Taidetehtaan ja sen ympäristön suunnitelmat alkavat vihdoin saada muotoa. Uusimaan (10.2.2009) mukaan valtuusto päättää pian asemakaavasta, kiinteistönluovutussopimuksista, rakennusoikeudesta maksettavasta hinnasta sekä ”liiketoimintasuunnitelman kaltaisesta paperista”.

Tyypillistä kaupungin talouden hoitoa on haluttomuus ottaa minkäänlaista kantaa koko hankkeen kustannuksiin. Alueen hyvä lopputulos on tietenkin tärkeä, mutta tämä ei voi toteutua ilman tarkempia tietoja taloudesta. Viikko sitten valtuusto sai suullista informaatiota monimutkaisista järjestelyistä, joita kehittäjäryhmä on tehnyt.

Koko alueen rakennusoikeus on tämän hetken tietojen mukaan 41 100 kerros-m2 ja sen arvo mahdollisesti 14-20 miljoonaa euroa. Kaupunki luovuttaa tämän alueen kehittäjäryhmälle. Ensimmäinen osa, 31 300 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta, luovutetaan hintaan 675 000 euroa.

Yksi syy tähän matalaan hintaan näyttää olevan se, että kehittäjäryhmä on luvannut puhdistaa maa-alueita, mutta korkeintaan hintaan 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kehittäjäryhmä rakentaa alueelle kunnallistekniikan eli kadut ja puistot, sekä suostuu vuokraamaan korjatun Taidetehtaan takaisin kaupungille.

Taidetehtaan noin 7 000 neliön suuruisen rakennuksen vuokraaminen aiheuttaa kaupungille 8,4 miljoonaa euroa pääomavuokrakuluja 20 vuoden aikana. Tämän lisäksi kaupunki maksaa normaalia vuokraa, jolla peitetään varsinaisia kiinteistökuluja.

Vaikka alueen toimintojen sisältö on houkutteleva, ei sen taloudellinen suunnitelma ole ollut riittävästi esillä. On mahdotonta tehdä vastuullista päätöstä tai edes arviota koko hankkeen taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisista riskeistä ilman tarkempia tietoja. Yleensä riskit on vastaavanlaisissa sopimuksissa ollut tapana siirtää kaupungille – siis veronmaksajille.

Kehotan kaupungin virkamiehiä ennen valtuuston kokousta selvittämään Taidetehdas-sopimusten aiheuttamat seuraamukset Porvoon kaupungin taloudelle. Lisäksi tulee laskea, millaiset kulut olisivat, jos kaupunki olisi itse kunnostanut Taidetehtaan, myynyt muut kaavoitetut maa-alueet markkinahinnalla ja hoitanut kunnallistekniset työt itse.

Jos jatketaan tällä kehittäjävetoisella tiellä, täytyy olla tietoa siitä, paljonko alueen kunnallisteknisten töiden arvoidaan maksavan, kuinka arvokas Taidetehtaan korjaus on ja mihin laatutasoon se korjataan. Vasta kun nämä asiat ovat tiedossamme, voimme arvioida toteutumismallin hintaa. Nyt on riskinä, että Porvoon kaupunki maksaa miljoonia ylimääräistä tämän alueen rakentamisesta ja menettää huomattavan summan maanmyyntituloja.

Comments are closed