Svenska

Kortfattad presentation

Jag är medlem i sannfinländarnas riksdagsgrupp och medlem i stadsfullmäktige.

Jag understöder:
– en rättvis fördelning av välfärden: alla borde ha en tillräcklig grundtrygghet
– tillgången på basservice och basservicens kvalitet borde tryggas
– öppenhet inom politiken och beslutsfattande
– äkta demokrati, medborgarnas möjligheter att påverka borde förbättras
– miljövård och hållbar utveckling

Jag motsätter mig:
– en gradvis försämring av basservicen
– politiska tjänstepaket och fallskärmsavtal

Samhälleliga uppdrag:

Riksdagsledamot 21.3.2007 –
Grundlagsutskottet (ers) 03.05.2011 –
Revisionsutskottet 03.05.2011 –
Miljöutskottet (ers) 03.05.2011 –
Finlands delegation i Nordiska rådet (ers) 10.06.2011 –
Riksdagens bankfullmäktige (vordf) 30.06.2011 –
Styrelsen för Finlands grupp i Interparlamentariska unionen (ers) 15.09.2011 –

Kanslikommissionen (ers) 03.04.2007 – 19.04.2011
Förvaltningsutskottet 03.04.2007 – 08.09.2009
Lagutskottet 03.04.2007 – 19.04.2011

Sannfinländarnas riksdagsgrupp 21.03.2007 –
Sannfinländarnas riksdagsgrupp (ordf) 21.04.2011 –
(vordf) 03.09.2009 – 20.04.2011,
arbetsutskottet (ordförande) 30.06.2011 –

Längre version

 

 

Comments are closed