Suomesta tulossa luokkayhteiskunta?

Facebooktwittermail

Eduskunnan täysistunnossa käytiin 20.5.2008 palautekeskustelu valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012. Omassa puheenvuorossani käsittelin yhteiskunnan sosiaalista eriarvoistumista, mitä pidän vakavana ongelmana.

Viime vuosien aikana sosiaalinen eriarvoisuus ja suhteellinen köyhyys ovat huolestuttavalla tavalla lisääntyneet, ja myös terveyserot ovat kasvaneet. Suomeen on muodostumassa luokkayhteiskunta, jonka hyväosaisista päättäjistä ja heidän miljonäärisponsoreistaan monikaan ei tunnu käsittävän, kuinka heikosti alimmalla luokalla todella menee.

Köyhyys, sairaudet ja muut ongelmat kasautuvat juuri tälle alimmalle luokalle, kun samaan aikaan rikkaat rikastuvat entisestään. Tällaista kehitystä sinivihreä porvarihallitus Suomessa tällä hetkellä edistää, ja sen seuraamuksista ei saisi arvoisan pääministerin mielestä julkisuudessa edes puhua – mikä sinänsä osoittaa, että köyhyyskehitys keskustelunaiheena koetaan hallituksen piirissä kiusalliseksi.

Inflaation kiihtyminen heikentää entisestään jo valmiiksi heikossa asemassa olevien suomalaisten tilannetta. Tähän tulisi puuttua: yhteiskunnan tulisi tukea enemmän köyhiä lapsiperheitä, kansaneläkkeen varassa eläviä, työttömiä sekä opiskelijoita.

Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuvan, vaan päinvastoin hallitus päätti korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja ja siten ahdistaa pienituloiset entistäkin tiukemmalle. Sosiaalietuuksiin saadut pienet korotukset eivät paranna ostovoimaa, kun yleinen hintataso jatkuvasti nousee.

koko puhe (pdf)  lähde eduskunta.fi

Comments are closed