Suomen Lapista vihkiparien Las Vegas?

Facebooktwittermail

Eduskunnan lakivaliokunnassa on viime päivinä käsitelty suunnitteilla olevaa lakia vihkimisoikeudesta. Tämä laki on monelta osin hyvä ja kannatettava uudistus, mutta siihen sisältyy myös eräitä merkittäviä puutteita.

Uuden lain myötä siviilivihkimisen toimittamiseen oikeutettujen henkilöiden piiri laajenee, mikä onkin tarpeen, kun Lapin tuntureilla tapahtuvat vihkimiset ovat kasvattaneet suosiotaan ulkomaalaisten turistien keskuudessa. Merkittävänä puutteena pidän kuitenkin sitä, että hallituksen esityksen valmistelussa ei ole arvioitu ulkomaalaisten parien avioliiton esteiden tutkinnasta valtiolle aiheutuvaa työmäärää ja kustannuksia.

Avioliiton estetutkinta on ilmainen palvelu kaikille vihkipareille. Kuitenkin ulkomaalaisten parien kohdalla avioliiton esteiden tutkintaan joudutaan käyttämän huomattavasti totuttua enemmän aikaa, sillä siinä ei voida käyttää hyväksi väestötietojärjestelmää, kuten suomalaisten parien kohdalla. Ulkomaalaiset vihkiparit tuovat eloa ja tuloja Lappiin, mikä on ilman muuta positiivinen asia.

Olisi kuitenkin syytä pohtia, onko Suomen valtion tehtävä todella tuottaa ilmaispalveluja varakkaille ulkomaalaisille, kun samaan aikaan hallituksen tuottavuusohjelman nimissä valtion virkoja lopetetaan tuhatmäärin ja pienituloisimpien suomalaisten elämästä tehdään entistä tiukempaa korottamalla muun muassa terveydenhuollon asiakasmaksuja, kuten juuri tapahtui.

Mielestäni tulisi vakavasti harkita mahdollisuutta, että ulkomaalaisten turistien osalta luovuttaisiin avioesteiden tutkinnan maksuttomuudesta. Niillä, joilla on varaa lentää Lappiin vihittäväksi, on myös varaa maksaa käyttämistään viranomaispalveluista kohtuullinen korvaus.

Comments are closed