Strategia on avoin valtakirja

Facebooktwittermail

Porvoo ei hoitanut hyvinä aikoina talouttaan tasapainoon vaan velkaantui, koska kaupungin ylin poliittinen johto ja virkamiesjohto ei hoitanut tehtäviään vastuullisesti. Talouden tervehdyttäminen kriisin aikana on kaksinkertainen taakka ja samalla suuri haaste. Strategian jatkojalostus konkreettisiksi toimenpiteiksi edellyttää paljon lisätyötä. Kysymys ei saa olla vain tulevien talousarvioiden valmistelutyöstä.

Strategia on tavallaan avoin valtakirja niille, jotka osallistuvat sen jatkojalostamiseen. Siinä on myös strategian suurin vaara. Pitääkö lupaus, että peruspalvelut priorisoidaan? Peruspalveluja ei ole eritelty tarkemmin, joten arvailujen varaan jää, millä tavalla sanaa tulkitaan. Epäilen vahvasti, että nimeltä mainitut ”kehittämishankkeet” tulevat rahapulassa ohittamaan ”peruspalvelut”. Tällaista linjausta en tule ainakaan itse hyväksymään, kun strategiatekstin sanamuodoista päätettään valtuuston kokouksessa 31.3.2010.

Mielestäni tärkeintä olisi mahdollisimman avoin valmisteluprosessi – nyt ja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä saa kuulla ja lukea lehdistä liikaa epäilyjä erilaisista konkreettisista leikkauksista. Onko leikkauslistoja jo kirjoitettu? Tuodaanko ne julkisuuteen sitten kun ylimalkainen strategia on hyväksytty valtuustotasolla? Avoimuudesta puhutaan, mutta liian paljon on jätetty kertomatta!

Comments are closed