Sähkölasku ei saa yllättää

Facebooktwittermail

Euroopan parlamentti on hyväksynyt mietinnön, joka parantaa energian kuluttajien asemaa EU:ssa ja lisää yritysten välistä kilpailua sähkömarkkinoilla.

Mikäli energiapaketista päästään lopulliseen yhteisymmärrykseen, energiantoimittajien on tarjottava kuluttajille reaaliaikaista tietoa heidän energiankulutuksestaan. Erilaiset älymittarit mahdollistavat tällaisen ajantasaisen seurannan jo nyt.

Myös jakeluverkkojen luonnolliseen monopoliasemaan ja sen väärinkäytöksiin halutaan puuttua. Kuluttajia tulee suojella jakelulaskujen äkkinäisiltä hinnankorotuksilta asettamalla korotuksille katto. Ei uusia Carunoita.

Mietinnössä kiinnitettiin huomiota erityisesti laskutuksen selkeyteen. Tulevaisuudessa energialaskuissa voi olla vertailuja ja tietoa toimittajan vaihtamisesta. Selkeä laskutus ja entistä paremmat mittarit eivät kuitenkaan poista kuluttajan vastuuta.

Energiankulutusta voidaan alentaa lämmitystapojen muutoksella ja käyttämällä energiapihejä televisioita, jääkaappeja, pesukoneita jne.

Ajantasaiset energiamerkinnät kaikissa sähkölaitteissa auttavat kuluttajia tekemään ratkaisuja, jotka säästävät sekä luontoa että lompakkoa.

Comments are closed