Rikoslain ja uhkasakkolain muuttamista ei tule hyväksyä

Facebooktwittermail

Eduskunnassa käsiteltiin 12.6.2008 hallituksen esitystä rikoslain ja uhkasakkolain muuttamisesta. Tämän esityksen käsittely lakivaliokunnassa on ollut varsin värikäs kokemus näin ensimmäisen kauden kansanedustajan näkökulmasta.

Hallituksen esitys muuttaa koko rikosten seuraamusjärjestelmän eniten käytettyä osuutta, sakkorangaistusta, radikaalilla tavalla. Esityksellä on tuntuva huonontava vaikutus tuomioistuinten, syyttäjien ja poliisin mahdollisuuksiin toteuttaa valtion tuottavuusohjelman mukaiset velvoitteet.

Lakivaliokunnalle on annettu paljon ristiriitaista tietoa liittyen muutoksen aiheuttamiin kustannusvaikutuksiin. Mitä ilmeisimmin valtion sakkotulot tulisivat laskemaan huomattavasti, mutta vastaavasti menonlisäykset kasvaisivat valtionhallinnossa niin poliisi-, syyttäjä- ja tuomioistuinlaitoksessa kuten myös kuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelujen puolella, mikä on pitemmän päälle kestämätöntä.

Ei ole oikein, että rikoksen tehtyt jää kokonaan ilman rangaistusta ja rikoksen seuraamukset kärsii vain uhri ja muut kanssaihmiset. Tämän vuoksi lakiesitystä ei tulisi hyväksyä. Olen jättänyt siitä vastalauseen ja toisessa käsittelyssä tulen esittämään lakiesityksen hylkäämistä.

koko puhe (pdf)  lähde eduskunta.fi

Comments are closed