Reilun verokilpailun puolesta

Facebooktwittermail

Kilpailuasioiden komissaari Margrethe Vestager oli kuultavana 22.3. talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, jossa pidin ECR-ryhmän puheenvuoron. Vestager piti avauspuheenvuorossaan tärkeänä, että kansallisilla kilpailuviranomaisilla on riittävät keinot puuttua vääristyneisiin tukiin ja laittomuuksiin. Hän piti hyvänä, että valtiontukia koskevaa menettelyä on pystytty uudistamaan ja siihen liittyvää tietoa on jaettu jäsenmaille, sillä yhteistyö jäsenmaiden kanssa on tärkeää.

Annoin tunnustusta Vestagerille, joka on tehnyt hienoa työtä epäreilun verokilpailun kitkemiseksi ja totesin, kuinka paljon valtionapulainsäädäntö on kehittynyt. Mainitsin puheenvuorossani pari tunnettua valtionapua koskevaa oikeudenkäyntiä. Esimerkiksi Irlannissa Apple joutuu palauttamaan 13 mrd euroa laitonta verohyötyä, joka on tulkittu laittomaksi valtiontueksi. Komissio on määrännyt Hollannin ja Luxemburgin perimään Starbucksilta ja Fiat Chrysleriltä 30 Me enemmän veroja. Valitusprosessit ovat edelleen kesken, sillä yhtiöt ovat valittaneet EU-tuomioistuimeen. Toivottavasti nämä tapaukset toimivat jarruina haitallisen verokilpailun leviämiselle.

Tiedustelin komissaarilta, mihin hyväksyttävän verolainsäädännön raja tullaan tulevaisuudessa vetämään ja millaisia kehitysnäkymiä on EU:n kilpailulainsäädännössä. Lisäksi halusin tietää, onko olemassa jotakin lainsäädännöllisiä pullonkauloja, jotka poistamalla haitalliseen verokilpailuun voitaisiin puuttua entistä paremmin.

Vestager vastasi jatkavansa työtä sellaisia veroetuja vastaan, jotka voivat olla laitonta valtionapua. Lisäksi hän haluaa opastaa jäsenvaltioita oikeustapausten pohjalta todeten, että mikä tahansa valtiontuki on haitallista kilpailulle ja siten haitallista myös ihmisille. Ratkaisuna verokilpailuun hän kannattaa yhteistä yritysveropohjaa. Komissaari Vestagerin mukaan avoimuus on tärkeää. Kansalaisten pitää tietää, mitä tapahtuu yrityksissä sekä se, osallistuvatko yritykset yhteiskunnan ylläpitämiseen.

Olen tyytyväinen kuulemaani. Haluan jatkaa työtäni oikeudenmukaisen ja reilun verotuksen puolesta. On ilo huomata, että en ole yksin vaan meitä on paljon.

Comments are closed