Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Facebooktwittermail

Jälleen on tapahtumarikas vuosi lopuillaan, joten on aika kerrata menneen vuoden asioita ja katsoa samalla hieman myös tulevaan.

Suomen taloustilanne on haastava, mikä näkyy ja tuntuu kaikessa päätöksenteossa. Perussuomalaisten 38 kansanedustajaa ovat uurastaneet Eduskunnan valiokunnissa, osallistuneet aktiivisesti täysistuntoihin ja tehneet lukuisia valtiopäivätoimia, jotka löytyvät kaikki eduskunnan internet-sivuilta. Olemme laatineet hallituksen talousarvion vaihtoehdoksi oman vaihtoehtobudjetin 2014, jossa korostamme erityisesti pienituloisten kansalaisten tukemista yhä kovenevassa yhteiskunnassamme. Emme saa unohtaa vaikeassa asemassa olevia eläkeläisiä, lapsiperheitä, työttömiä ja opiskelijoita! Haluamme, että verot peritään kansalaisten maksukyvyn mukaan, siksi emme kannata tasaverojen kuten arvonlisäveron korotuksia. Haluamme tukea pienten ja keskisuurten yritysten menestystä tulevaisuuden talouskasvun ja uusien työpaikkojen luojina.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsenenä olen osallistunut homerakennuksiin liittyvien ongelmien käsittelyyn. Kouluissa, päiväkodeissa, virastotaloissa ja sairaaloissa homeongelmat aiheuttavat vaikeita terveysongelmia niissä oleskeleville. On tärkeää, että rakentamisen ja saneeraamisen laatua saadaan paremmaksi. Meillä ei ole varaa korjata samoja rakennuksia muutaman vuoden välein!

Tarkastusvaliokunnassa olemme paneutuneet myös nuorten syrjäytymiseen. Varhainen tuki lapsiperheille esimerkiksi kotipalvelujen muodossa on hyvin tärkeää silloin kun halutaan ennaltaehkäistä isompia ongelmia. Eduskunnan keskusteluissa olen ottanut esille mm. poliittisiin virkanimityksiin liittyviä epäkohtia, jotka johtavat kakkosluokan miehitykseen ja siten tuottavuusongelmiin monissa virastoissa. Arvokas vanhuus kuuluu kaikille. Meidän tulee turvata riittävä määrä turvallisia hoitopaikkoja ikäihmisille, jotka eivät enää pärjää kotioloissa esimerkiksi muistisairauden tai muiden sairauksien johdosta.

Keväällä järjestin Eduskunnan kansalaisinfossa 2013 keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli ”Lapsen ensimmäiset kolme vuotta – eväät lapsen tasapainoiselle kehitykselle”. Puhumassa oli kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen ja sosiaalipsykologian emeritaprofessori Anja-Riitta Lahikainen. Syksyllä järjestin toisen tilaisuuden yhdessä kansanedustaja Kike Elomaan kanssa aiheesta ”Terveellinen ravinto ja liikunta elämäntavaksi”. Asiantuntijoina olivat UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari ja valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen.

Ensi vuonna minua pitävät vauhdissa eduskuntatyön ja Porvoon kunnallispolitiikan lisäksi myös asettuminen ehdokkaaksi europarlamenttivaaleissa, jotka järjestetään sunnuntaina 25.5.2014. Ehdokkaaksi minut veti halu päästä vähentämään EU:n massiivista byrokratiaa ja tolkutonta varainkäyttöä. Haluan myös vaikuttaa ajoissa EU-tasolla tapahtuvaan päätöksentekoon, jotta rikkidirektiivin kaltaisia Suomen taloudelle onnettomia päätöksiä ei syntyisi enempää. Edesmennyt veteraani-isäni puolusti isänmaatamme aseilla. Minä haluan puolustaa rauhanomaisin keinoin itsenäistä Suomea, jota ollaan viemässä erilaisilla sopimuksilla vaivihkaa kohti liittovaltiota. Perussuomalaisten tavoitteena on saada kolme europarlamentaarikkoa.

Mieleenpainuvimmat muistoni liittyvät lukuisien ihmisten kohtaamisiin ja keskusteluihin. Vuonna 2014 järjestän tuttuun tapaan eduskuntavierailuja seuraavasti: torstaina 27.2., 27.3., 24.4. ja 15.5. Vierailut aloitetaan yhteisellä kokoontumisella kello 15.30 eduskunnassa, minkä jälkeen ohjelmassa on suullisen kyselytunnin seuraaminen ja opaskierros. Lopuksi kerron kahvikupin äärellä ajankohtaisimmat eduskuntauutiset. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: maria.sainio@eduskunta.fi, 050 5742034. Tervetuloa!

Haluan kiittää lämpimästi teitä kaikkia, jotka olette tukeneet minua työssäni ja antaneet arvokasta palautetta. Pidetään yhteyttä myös ensi vuonna. Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014!

Comments are closed