Porvoolaista "salamyhkäistä" kauppapaikkastrategiaa

Facebooktwittermail

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa OK Oslan ja Porvoon kaupungin asemakaavat otsikolla: ”Näsin marketin ja Tolkkistentien reunan asemakaavat”. Asemakaavamuutoksella Näsin S-marketin ympärille kaavoitettiin yli 9 200 kerrosneliömetriä toteuttamiskelpoista rakennusoikeutta.

Valtuustolle ei ole järjestetty yhtään tiedotus- tai esittelytilaisuutta uuden asemakaavan vaikutuksista. Näsin S-marketin nykyisten, vajaan 4 000 kerrosneliömetrin toimitilojen laajentaminen runsaalla 5 000 kerrosneliömetrillä saattaa jopa kaksinkertaistaa liikennemäärät. Myös Tolkkistentien reunan 4 200 kerrosneliömetrin uudisrakennukset aiheuttavat todennäköisesti liikenneongelmia alueen asutukselle, useille kouluille ja läpikulkuliikenteelle. Varmaa on, että Porvoon kaupunki ja kaupunkilaiset maksavat liikenneongelmien ratkaisut.

Tämän kaava-asian pitkäaikainen, salamyhkäinen, moneen osaan pilkottu käsittely ja sen ristiriitainen uutisointi on ihmetyttänyt, sillä asiakirjoista ei löydy vastauksia moniin kysymyksiin, joista keskeisin kuuluu: Onko Näsiin sittenkin tulossa hyperluokan automarket?

Ihmetyttää, kuinka Näsin marketin laajennustyöt on aloitettu, vaikka asemakaava ei ole saanut lainvoimaa. Porvoon poliittiset ryhmät, jopa ”vihreän ideologian” kannattajat, oli jollakin ihmeellisellä tavalla manipuloitu juuri tämän automarket-hankkeen taakse.

Samalla kun yksi yritys saa erinomaisen kauppapaikan itselleen Porvoon kaupungin myötävaikutuksella, toiset yritykset eivät sellaista saa, vaikka olisivat valmiita maksamaan markkinahinnan hyvästä tontista. Markkinahintaisella market-politiikalla Porvoon kaupunki voisi rahoittaa monia investointeja, koulukuljetuksia, kirjahankintoja, kotihoidontuen kuntalisiä, vanhustyöntekijöitä jne.

Saadakseni paremman yleiskuvan ”Näsin marketin ja Tolkkistentien reunan” asemakaavasta ja sen taustoista, esitin valtuustossa kaupunginjohtaja Per-Håkan Slottelle (r) kolme kysymystä:

Kysyin, (1.) kohdellaanko kaupunginjohtajan mielestä Porvoossa päivittäistavarakauppaa harjoittavia yrittäjiä ja yrityksiä tasapuolisesti, kun Porvoo luovuttaa erilaisilla sopimuksilla kaupungin maaomaisuutta kauppapaikoiksi.

(2.) Onko kaupunginjohtajan mielestä Porvoon kaupunki, joka oli Näsin S-marketin tontin omistaja vuoteen 1997 saakka, saanut market-tonttimaasta parhaan mahdollisen markkinahinnan (Porvoo sai 1,5 mmk ja nk. Hellbergin hallin tontteineen), kun otetaan huomioon myös kaupunginhallituksen vuonna 2005 osuuskaupalle ”anteeksiantama” 252 000 euron suuruinen sopimussakko, joka liittyi rakentamisvelvoitteen toteuttamisen venymisestä ”sakkopuolelle”.

Lisäksi kysyin, (3.) kenelle Porvoon kaupunki suunnittelee luovuttavansa Tolkkistentien varteen kaavoitetun uuden, 4 200 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden. Porvoon kaupunki omistaa toistaiseksi tämän maa-alueen.

Kaupunginjohtaja Slotte ei tapansa mukaan vastannut kysymyksiini asiallisesti.

Pirkko Ruohonen-Lerner,
kaupunginvaltuutettu (sit.)

Comments are closed