Poliittisista virkanimityksistä päästävä eroon!

Facebooktwittermail

Eduskunnassa keskusteltiin tällä viikolla tasa-arvosta. Pitämäni ryhmäpuheenvuoron jälkeen kysyin ministeri Wallinilta ongelmista, jotka liittyvät poliittisiin virkanimityksiin, sillä ne ovat mielestäni syrjintää pahimmillaan. Kysyin, onko ministeri tiedostanut poliittisiin virkanimityksiin liittyvät tasa-arvo-ongelmat ja mitä toimenpiteitä hänen mielestään tulisi tehdä ongelman ratkaisemiseksi.

Ministeri kiersi kysymyksen puhumalla ikuisuuskysymyksestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä. Vastaus paljastaa sen, että ministeritasolla ollaan haluttomia tunnustamaan ongelman olemassaoloa. Kuluneella viikolla Helsingin Sanomat uutisoi Espoossa tehdystä neljän puolueen kabinettisopimuksesta, jonka mukaan kaupungin johtovirat jaetaan valtapuolueiden kesken. Sopimuksen tekijöinä oli kokoomuksen, SDP:n, RKP:n ja vihreiden edustajat. Vihreät jäivät lopulta nuolemaan näppejään. Nykyisestä jäsenkirjaan perustuvasta nimityspolitiikasta on päästävä eroon. Kaikkiin julkisen sektorin työpaikkoihin tulisi aina valita aidosti pätevimmät hakijat. Tämä lisäisi myös julkisen sektorin tuottavuutta. Alla kysymykseni ja ministerin vastaus.

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (vastauspuheenvuoro): ”Arvoisa puhemies! Sen lisäksi, että keskustellaan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta työelämässä, pitäisi kiinnittää huomiota muihinkin työelämän tasa-arvokysymyksiin. Etenkin julkisen sektorin virkoihin tulisi jo lainkin mukaan aina valita paras hakija riippumatta siitä, onko hän mies vai nainen tai mitä puoluetta hän edustaa. Kuitenkin käytännössä lukuisat valtion ja kuntakonsernien työpaikat jaetaan jäsenkirjan perusteella. Tästä saatiin tuore todiste tällä viikolla, kun Espoossa paljastui neljän puolueen tekemä kabinettisopimus siitä, miten kaupungin johtovirkoja jaetaan. Tässä on mielestäni räikeä tasa-arvo-ongelma, joka tulisi ratkaista pikimmiten. Kysynkin ministeri Wallinilta, onko hän tiedostanut poliittisiin virkanimityksiin liittyvät tasa-arvo-ongelmat ja mitä toimenpiteitä tulisi hänestä tehdä ongelman ratkaisemiseksi. ”

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin: ”Ed. Ruohonen-Lerner kysyi poliittisista virkanimityksistä. Tämä on varmaan ikuisuuskysymys, mutta tähän tietysti liittyy myöskin se tosiasia, että kaikkien henkilövalintojen, virkanimitysten on aina tapahduttava pätevyyden perusteella. Jos joku kokee joutuneensa syrjinnän kohteeksi sukupuolensa perusteella, hänen täytyy tietysti valittaa tästä asiasta, jolloin seuraa asianmukainen tutkimus ja ehkä jopa oikeudenkäynti.”

Comments are closed