Pirkon uutiskirje viikko 20.6. – 26.6.2016

Facebooktwittermail

Veronkierron vastainen työni jatkuu

Euroopan parlamentti päätti ns. Panaman paperit -tietovuotoa selvittävän tutkintavaliokunnan kokoonpanosta. Valiokuntaan kuuluu 65 jäsentä ja olen yksi heistä. Valiokunnan toimikausi on 12 kuukautta.

Uuden PANA-valiokunnan tehtävänä on tarkastella väitteitä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvien EU-sääntöjen rikkomisesta. Se jatkaa erikoisvaliokunta Taxen työtä.

Taxe perustettiin kansainväliseen veronkiertoon liittyvän Luxleaks-tietovuodon jälkeen. Taxen viimeinen kokous pidettiin 21.6., jolloin äänestettiin veromietinnön tarkemmasta sisällöstä. Mietintö hyväksyttiin selkeällä ääntenenemmistöllä, 24 äänesti sen puolesta ja 15 vastaan tai tyhjää.

Mietintö nosti esiin kansainvälisen veronkierron aiheuttamia ongelmia. Yksi niistä on epäreilu kilpailu. Kilpailutilanne on kestämätön, jos veronkiertoon osallistuvan suuryrityksen veroprosentti on nolla ja samanaikaisesti kovenevassa kilpailussa sinnittelevät pienyritykset maksavat veroja 30-40 prosenttia tuloksestaan.

Jatkossakin teen kaikkeni, jotta saamme luotua pienyrityksille reilun kilpailutilanteen, myös verotuksen saralla.

Itämerelle uusi kalastuksenhoitosuunnitelma

Parlamentti hyväksyi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja koskevan EU:n kalastuksenhoitosuunnitelman.

Sen tarkoituksena on turvata kalakantojen kestävyys ja tarjota kalastajille pitkällä aikavälillä parempi toimeentulo.

Useita lajeja kattava hoitosuunnitelma on tehokkaampi väline kuin yksittäisten lajien suunnitelmat.

Energiapolitiikkaa ympäristön, työpaikkojen ja kuluttajien ehdoilla

EU:n tavoitteena on, että 20 % kaikesta energiasta tulisi uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä. Monissa maissa tämä päämäärä on jo saavutettu, mutta osa maista on vielä kaukana tavoitteesta.

Myös energiatehokkuutta halutaan parantaa 20 % vuoteen 2020 mennessä. Parlamentti patisteli EU-maita toimiin näiden päämäärien saavuttamiseksi kahdessa erillisessä mietinnössä.

Parlamentti katsoi, että tehokas rahoitus on keskeisessä asemassa, jotta uusiutuvan energian tavoite voitaisiin saavuttaa.

Itse olen tyytyväinen siitä, että aurinkoenergiaan on alettu investoida. Alan yritykset ovat lupailleet tuotannon merkittävää lisäystä lähivuosina. Muutamat kaupungit ovat ottaneet asian omakseen, mutta myös yritykset, energiayhtiöt, maatilat ja omakotitaloasukkaat ovat hankkineet aurinkovoimaloita.

Olen pohtinut, johtuuko uusiutuvia energiamuotojen hidas kehitys siitä, että perinteisillä energiamarkkinoilla on vallinnut harvainvalta. Voidaan kysyä, ovatko poliittiset päättäjät ja isot energiatoimijat olleet liian kauan ja liian läheisessä suhteessa keskenään.

Oli vastaus mikä tahansa, tulevaisuuden energiapolitiikkaa pitää tehdä ympäristön, työpaikkojen ja kuluttajien ehdoilla.

EU toi yhteen Israelin ja Palestiinan johtajat

Israelin presidentti Reuven Rivlin puhui keskiviikkona Euroopan parlamentin täysistunnossa ja torstaina seurasi palestiinalaisten presidentin Mahmoud Abbasin puheenvuoro.

Rivlinin mukaan pysyvää rauhansopimusta Israelin ja Palestiinan välille ei ole tälle hetkellä mahdollista saavuttaa. Hän pyysikin EU:ta auttamaan luottamuksen rakentamisessa osapuolten välillä.

Abbas korosti omassa puheenvuorossaan, että Palestiina haluaa olla täysin itsenäinen valtio. Myös hän peräänkuulutti europarlamentaarikoilta lisää tukea, jotta voitaisiin löytää reilu ja oikeudenmukainen kahden valtion ratkaisu.

Selkeyttä kansainvälisten parien eroihin

Parlamentti hyväksyi uudet säännöt, joiden avulla päätetään, minkä maan tuomioistuin käsittelee varallisuuskysymykset parisuhteen päättyessä eroon tai puolison kuolemaan.

Yhteisillä säännöillä halutaan poistaa kaksinkertaiset oikeudenkäynnit eri jäsenvaltioissa ja siten säästää paljon työtä, vaivaa ja kustannuksia.

Uudet säännöt kattavat 18 EU-maata mukaan luettuna Suomen, ja ne koskevat sekä kansainvälisiä aviopareja että rekisteröidyssä parisuhteessa olevia.

Comments are closed