Svensk presentation

Välkommen till Pirkkos sida!

Länk till riksdagens sidor

”Rättvisa, välfärd, demokrati”

– Jag vill via lagstiftning verka för att stärka demokratin, förbättra påverkningsmöjligheter.

– Värderingarna som gäller i beslutsfattandet bör vara acceptabla och allmänt kända.

– Alla partiprogram innehåller fantasier om ett drömsamhälle. Verkligheten är inte så vacker. Därför är det bra med alternativa partier och kandidater.

Kort om mig:

– Jag är en riksdagsledamot och stadsfullmäktige från Haiko i Borgå.
– Jag är gift och till familjen hör två vuxna barn.
– Mina hobbies är aerobic, simning, vinterbad, joggning, trädgårdsskötsel och litteratur.

Åsikter i olika frågor:

Inför val brukar kandidaterna lova mycket som resurserna inte räcker till för att genomföra. En hel del kan i alla fall säkert också göras genom att utveckla verksamhetsmetoderna.

Välfärd och service:

– Basserviceformerna borde vara ungefär på samma nivå oberoende av i vilken kommun man bor.

– Speciellt skall man se till att de lägsta lönerna är sådana att man kan försörja sig på dem på ett drägligt sett.

– Man skall förenhetliga socialskyddet för personer utan förvärvsinkomster.

– Pensionärer och andra förmånstagare skall inte vara de första att betala ”inbesparingar”.

– Att inkomstskillnaderna är stora är inget tilläggsvärde i samhället.

– Studeranden skall få sin examen utan skuldsättning

Arbetsliv:

– Snuttjobben är ett dåligt alternativ. De medför otrygghet i livet. Det är svårt att bilda familj och köpa bostad om man inte har regelbundna inkomster.

– Man borde inte minska på anställningsskyddet.

– Löneskillnaderna är mer en fråga om inställningar och moral. Därför behövs generellt mer äkta jämställdhet om man vill nå en utjämning av löner.

Energipolitik och miljö:

– Miljövänliga bilar skall ha betydligt lägre skatter både vid anskaffning och bruk.

– De viktigaste alternativen är försök till inbesparingar på energi och användning av ett mångfald av olika energiformer samt utveckling av nya energiformer.

– Både kärnavfallet och uranet vid utvinning orsakar problem för miljön, som jag inte heller vill lämna åt kommande generationer.

– Utvinning av uran kan inte få förekomma i tätt bebodda områden då riskerna är för stora att gifterna sprids över stora områden. Lagstiftningen gällande gruvdrift bör ses över med det snaraste.

Utrikes- och försvarspolitik:

– Finland skall i första hand ha vänskapliga förbindelser med sina grannar. Det finns för tillfället inget större behov av Nato-medlemsskap. Om det uppstår nya hotbilder vid våra gränser kan detta däremot ändras.

Allmän politik, olika frågor:

– I en demokrati hålles först val. Sedan ser man efter valet vilket parti som fått folkets förtroende. Från det vinnande partiet väljer man till statsminister någon duktig person som fått mycket personliga röster.

– Kommunerna inom Helsingforsregionen bör samarbeta mer inom den regionala planeringen. Ändringarna av kommungränserna skall ske med hjälp av frivilliga avtal

Comments are closed