Pienten lasten kehitys otettava huomioon päivähoidossa

Facebooktwittermail

Tutkimusten mukaan pieni, alle 3-vuotias lapsi stressaantuu merkittävästi, jos hän viettää päivähoidossa yli kuusi tuntia päivässä. Jos päivähoidossa vietetään yli kymmenen tuntia, lapsi ei pääse eroon stressistä lainkaan vuorokaudessa. Pitkään jatkuva stressi heikentää oppimista ja vaikeuttaa tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyä.

Asiantuntijoiden mukaan lapsi on irrotettava vähitellen emotionaalisesti merkittävästä ihmisestä. Niin sanotun kiintymyssuhdeteorian mukaan alle 3-vuotias lapsi kiintyy yhteen aikuiseen, jonka tulisi pysyä mahdollisimman lähellä lasta. Liian varhainen ja pitkä ero on lapselle vahingollista.

Lapsi tarvitsee päiväkodissa ja kaikissa ympäristöissä yhden vahvan kohteen kiintymykselleen, vaikka pystyykin kiintymään useaan aikuiseen yhtä aikaa.

Muun muassa nämä asiat nousivat esille järjestämässäni keskustelutilaisuudessa Eduskunnan kansalaisinfossa huhtikuussa. Aihe on koettu tärkeäksi ja olen saanut siitä paljon kiitosta. Pikkulasten kiintymyssuhteista oli kertomassa kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen. Päivähoidosta ja lasten hyvinvoinnista puhui sosiaalipsykologian emeritaprofessori Anja Riitta Lahikainen.

Pienten lasten kotihoito olisi oltava todellinen vaihtoehto kaikille perheille. Tämä vaatii nykyistä enemmän taloudellista tukea. Perheiden on voitava valita itselleen sopivin hoitomuoto. Tasapainoiset lapset ovat myös tasapainoisia aikuisia.

kuva7_5_2013b

Huhtikuussa järjestetyssä kansalaisinfon tilaisuudessa kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen, kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner ja sosiaalipsykologian emeritaprofessori Anja Riitta Lahikainen.

 

Comments are closed