Perussuomalaisia arvoja Porvoon 2010 talousarviokäsittelyssä

Facebooktwittermail

Valtuuston talousarviokokouksessa hyväksyttiin viisi käyttötalouden nettomäärärahaa eri toimialoille, muutama isompi investointikohde ja joitakin taloudellisia sekä toiminnallisia tavoitteita. Lisäksi korvamerkittiin tiettyjä määrärahoja. Lopuksi todettiin, että on jätetty useita pöytäkirjamerkintöjä ja äänestettiin toivomusponsista, joita ei edes luettu ääneen kokouksessa tai jaettu valtuustolle. Viime vuosina juuri mitkään näistä valtuustotasolla ”sitovista” asioista eivät ole toteutuneet; ylityksiä on tullut 5-15 miljoonaa euroa vuodessa ja investoinnit ovat paisuneet alkuperäisistä arvioista. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti useita säästökohteita ja muutaman menolisäyksen samalla sitovuustasolla kuin valtuusto käsittelee talousarviota.

 Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2010–2012 -asiakirjoissa Mannerheiminkadun sillan kokonaiskustannusarvioksi oli esitetty 5,3 miljoonaa euroa. Eräiden arvioiden mukaan matala silta maksaisi kaksi miljoonaa enemmän kuin korkea. Esitimme valtuustossa, että vain halvimman siltavaihtoehtomallin valmistelutyötä jatkettaisiin. Lisäksi esitimme, että Kuninkaanportin alueen kiinteistöjen vuokrasopimukset ja vastaavat muut vanhat ja uudet sopimukset selvitetään ja otetaan tarkkailuun. Virkamiesten sopimusvaltuuksia tulisi mielestämme rajoittaa siten, että he saisivat neuvotella maksimissaan 3-5 vuoden vuokrasopimuksista, jotka tuotaisiin valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden aikana.
Kirjoittaessaan puhtaaksi edellä kuvattua esitystämme oli hallinto maininnut valtuustolle jaetussa äänestyspohjatekstissä ainoastaan seuraavaa: ”1 milj. euroa Mannerheiminkadun siltavaihtoehdot: ohjeistus valmistelulle kaupunginvaltuustotasolta.” Kysyessäni hallintojohtaja Outi Lumijärveltä ja talousjohtaja Raija Vanialalta, kuka oli muuttanut talousarvioesitystämme asiasisältöä, ei kukaan tunnustanut. Tämä episodi ei lisää luottamusta Porvoon hallintoa kohtaan!

 Valtuustoryhmämme esitti, että Kuninkaanportin liittymäselvitystä ei jatkettaisi, koska Porvoon kaupungilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa tätä noin kahden miljoonan euron hanketta. Esitimme myös, että Taidetehdas-sopimuksia ei lähdetä toteuttamaan. Näin saataisiin säästöä noin miljoona euroa vuositasolla seuraavat 20 vuotta. Vain hölmöläinen luovuttaa ilmaiseksi kiinteistönsä ja menee siihen sitten vuokralaiseksi! Kaikki Länsirannan ja Taidetehtaan tontit tulisi myydä julkisen tarjouskilpailun perusteella tahoille, jotka ovat valmiita maksamaan markkinahinnan näistä keskusta-alueen arvotonteista.

 Mielestämme Porvoon A-asuntojen tuottotavoite 150 000 euroa olisi pitänyt poistaa talousarviosta, sillä yhtiön talous ja asukkaiden maksukyky eivät lama-aikana kestä ylimääräisiä rasitteita. Hävisimme tämän äänestyksen kuten myös esityksemme grafiikan-pajan toiminnan turvaamisesta.

 Kaiken kaikkiaan esitimme monta miljoonaa euroa enemmän säästöjä kuin uusia menokohteita. Halusimme lisärahaa omaishoidontukeen ja lasten kotihoidontukeen ja osittain nämä meille tärkeät tavoitteet toteutuivatkin. Kyläkoulut olisimme säilyttäneet ennallaan, mutta tietyt liikemiespiirit ja hyvä veli -verkostot olisivat saaneet meiltä kylmää kyytiä.

Comments are closed