Peruspalvelut turvattava kaikille

Facebooktwittermail

Peruspalvelut turvattava kaikille (puhe eduskunnan täysistunnossa 10.2.2009) Pyrittäessä taltuttamaan talouskriisiä on tärkeää, että ei hukata kallista aikaa ja resursseja erilaisten työryhmien ja komiteoiden perustamiseen. Asioiden pyörittely ja pilvilinnojen rakentelu paperilla ei auta ketään. Nyt tarvitaan ripeitä päätöksiä ja konkreettisia toimia.

Elvytystoimet on saatava käyntiin täydellä teholla. Kuntatasolla on paljon tehtävissä. Jos kaikissa kunnissa kiellettäisiin esimerkiksi poliittiset virkanimitykset, saataisiin kunnallishallintoon merkittävää osaamista lisää sekä tehokkuutta ja tuottavuutta.

Kaikki yhteiskunnan varoilla ylläpidettävät työpaikat tulisi myös saada avoimeen ja julkiseen hakuun. Nyt niitä menee liikaa valtapuolueiden edustajille tiskin alta, mikä tiedostetaan julkisen hallinnon organisaatioissa ja koetaan hyvin epäoikeudenmukaiseksi käytännöksi.

Koska yhteiskunta ei aina pysty auttamaan pientä ihmistä, on tärkeää, että jokainen omalla kohdallaan pyrkii järjestämään elämänsä niin, että ulkopuolista apua tarvitaan mahdollisimman vähän. Läheisten auttaminen ja tukeminen sekä oman terveyden vaaliminen kantavat pitkälle.

Tällä en toki tarkoita, ettei yhteiskunnalla olisi velvollisuutta huolehtia jäsenistään. Ensisijaisen tärkeää on, että peruspalvelut, erityisesti terveydenhuolto, toimivat taantuman keskelläkin.

Vaarana on, että työikäisten terveysongelmat, kuten mielenterveys- ja alkoholiongelmat, pahenevat taantuman johdosta, kun irtisanomiset ja niiden pelko stressaavat ihmisiä ja kiristävät työpaikkojen ilmapiiriä. Tällöin työterveysasemilla ja terveyskeskuksissa on oltava resursseja kaikkien hoidon tarpeessa olevien hoitamiseen.

Comments are closed