Omat tilat halvempia kuin vuokratilat

Facebooktwittermail

Porvoon kaupunki on siirtymässä yhä enemmän kohti kiinteistöjen elinkaarimalleja, jossa kaupunki vuokraa toimitiloja ja ostaa niihin liittyviä palveluja. Esimerkiksi Taidetehtaan sopimukset olivat suuren luokan päänavaus omista toimitiloista kohti vuokratiloja. Mielestäni tämä malli ei palvele kuntalaisten etuja. Joulukuun budjettikokouksessa perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että elinkaarimallista luovutaan, sillä kiinteistöjen hankinta ja niiden ylläpito elinkaarimallilla on porvoolaisten veronmaksajien kannalta kaikista kallein ja huonoin vaihtoehto.

Siksi esitimme, että talousarviokirjasta poistetaan kaikki ne kohdat, joissa kuvataan tulevia elinkaarimalleja. Talousarviossa luetellaan mm. neljä päiväkotia joiden hankintakustannusten arvioitiin olevan 9,3 miljoonaa euroa ja Svenska enhetsskola, jonka kustannusarvio oli 12 miljoonaa euroa. Hävisimme tämän äänestyksen selkein luvuin.

Hankintalakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa (hankintalki 8.1 §). Tätä lainkohtaa myös Porvoon johdon edustajat ovat lukeneet huolella läpi, sillä kaupungin vuokrasopimukset on solmittu kahdenkeskisten neuvottelujen pohjalta. Tätä menettelyä noudattamalla ei saada selvitettyä luotettavalla tavalla kulloinkin vallitsevaa markkinatilannetta.

Mielestäni tämä ongelma olisi pitänyt huomioida Porvoon uudistetussa hankintaohjeessa, jota käsittelimme kaupunginhallituksen kokouksessa 7.2.2011. Tein asiasta esityksen, jota ei kannatettu, joten kirjasin pöytäkirjaan seuraavan eriävän mielipiteen:

”Porvoon kaupunki on perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta siirtymässä entistä enemmän toimitilojen hankinnassa niin kutsuttujen elinkaarihankkeitten käyttöönottamiseen. Vuoden 2007 jälkeen kaupunki on vuokrannut tai on vuokraamassa ulkopuolisia toimitiloja noin 10 000 neliötä. Yrityksiltä vuokratuista toimitiloista maksetaan jopa 20 euron suuruista neliövuokraa kuukaudessa, joten malli on erittäin kallis veronmaksajille. Kaupungin johto suunnittelee parhaillaan vuokraavansa jopa 10-40 vuoden sopimuksella päiväkoti- ja koulurakennuksia, sekä niihin liittyviä ylläpitopalveluja, kuten kiinteistöjen erilaisia huoltotöitä. Taloudelliselta arvoltaan nämä toimitilojen pitkäaikaiset vuokrasopimukset ovat jopa kymmeniä miljoonia euroja, joten ne tulisi aina hankkia avoimesti ja julkisesti, esimerkiksi kuulutusmenettelyn kautta, jotta kiinteistöjen tarjontaan voitaisiin saada aitoa kilpailua ja sitä kautta voitaisiin säästää kustannuksissa. Edullisin ratkaisu olisi kuitenkin hankkia pitkäaikaisia toimitiloja kaupungin omaan omistukseen ja rahoittaa kyseiset investoinnit korottamalla esimerkiksi rakennusliikkeille myytävien keskustakortteleiden hintoja tuntuvasti.”

Comments are closed