Nuorten kesätyöpaikat jaettava oikeudenmukaisesti

Facebooktwittermail

Julkisuudessa on viime vuosina esiintynyt väitteitä, joiden mukaan johtavien virkamiesten ja poliitikkojen jälkikasvua ja lähipiiriä suositaan kaupungin kesätyöntekijöitä valittaessa. Tämä ei ole hyväksyttävää. Aiheen pohjalta hiljattain tekemässäni valtuustoaloitteessa esitin, että Porvoon kaupunki siirtyisi käytäntöön, jossa koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat ratkaistaisiin arpomalla. Tämä olisi mielestäni oikeudenmukaista nuoria kohtaan, eikä tuottaisi ongelmia sellaisten paikkojen kohdalla, joiden täyttämiseen ei vaadita erityistä ammattitaitoa tai aiempaa kokemusta.

Henkilöstöjaoston vastauksessa aloitteeseeni kuitenkin valitettavasti todettiin, ettei kattavaan, arvontaan perustuvaan valintaan aiota lähitulevaisuudessa siirtyä. Kielteistä päätöstä perusteltiin muun muassa sillä, että osa työpaikoista edellyttää kielitaitoa, ja arvonnan perusteella valinta saattaisi osua henkilöön, jolla ei tarvittavia taitoja ole. Tämä ei mielestäni ole hyväksyttävä este arvonnalle, sillä hakemuksista voisi aina valita arvottavaksi vain ne, jotka täyttävät tarvittavat kriteerit. Siten samantasoisilla hakijoilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada haluamansa kesätyö, ja työnantaja saisi joka tapauksessa työntekijän, jolla on tarvittavat taidot työn tekemiseen

Comments are closed