Nukkuvat pankkitilit herätettävä

Facebooktwittermail

Monissa Euroopan maissa on niin sanottuja nukkuvia pankkitilejä, joita ei ole käytetty vuosikymmenien aikana lainkaan. Vainajien, lopetettujen yritysten ja muiden unohdettujen tilien varat vain sattuvat jäämään pankeille ja Suomen tapauksessa ne jäävät sinne ikuisiksi ajoiksi.

Toisin kuin yleisesti luullaan, Suomessa ei ole säännöksiä siitä, että pankkien tulisi oma-aloitteisesti ilmoittaa vainajan pankkitileistä kuolinpesälle tai sen osakkaille. Ei tarvitse, vaikka pankit saavat automaattisesti tiedon asiakkaansa kuolemasta, jotta osaavat sitten periä asunto- ja autolainat takaisin kuolinpesältä.

Mielestäni pankkien pitäisi hoitaa vainajan tiliasiat kunniallisesti loppuun saakka oli kysymys sitten pankkien saamisista tai veloista kuolinpesää kohtaan.

Nukkuvia pankkitilejä koskevat säännöt ovat Euroopassa kirjavia. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa näiden tilien varat voidaan ottaa yhteiskunnan käyttöön ja ohjata hyväntekeväisyyteen. Mielestäni brittiläinen käytäntö sopisi hyvin myös meille Suomeen.

Perunkirjoituksissa on usein huolena, onko vainajan koko omaisuus tiedossa. Pahimmillaan tieto tileistä, joista osa voi sijaita myös eri puolilla Eurooppaa ja kauempanakin, ei saavuta omaisia koskaan, sillä pankit makuuttavat kuolinpesien rahoja holveissaan mieluummin kuin toimittavat ne niiden oikeille omistajille.

Otin nukkuvien pankkitilien ongelman esille pari vuotta sitten Suomen eduskunnassa. Nyt nukkuvien pankkitilien ongelma on siirtynyt Finanssivalvonnan, Finanssialan keskusliiton ja ministeriön pöydälle.

Jätin kesäkuun alussa kirjallisen kysymyksen komissiolle, jossa tiedustelin, onko mahdollista luoda yhteinen järjestelmä, joka varmistaa sen, ettei kuolinpesille ja perillisille kuuluvia rahavaroja jää jatkossa pankkien holveihin, joihin ne eivät kuulu.

Ongelma koskettaa lukuisia kansalaisia, joten luutuneen pankkijärjestelmän on syytä seurata kehitystä. Nyt odotan Euroopan laajuisia toimenpiteitä, joilla pankkien kaappaamat rahavarat saadaan takaisin niiden oikeille omistajille tai jos heitä ei löydy niin sitten hyväntekeväisyyteen.

Comments are closed