Naiset, sukupuolten tasa-arvo ja ilmasto-oikeudenmukaisuus

Facebooktwittermail

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, mutta sen vaikutukset kohdistuvat voimakkaampina köyhiin väestöryhmiin, joiden elanto on eniten riippuvaista luonnonvaroista. Heillä on vähiten valmiuksia vastata luonnonkatastrofeihin, kuten kuivuuteen, maanvyöryihin, tulviin ja hirmumyrskyihin. Naiset ja miehet kokevat ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavoin. Naiset ovat haavoittuvampia ja kohtaavat suurempia riskejä eri syistä, joita ovat esimerkiksi resurssien ja koulutuksen epätasa-arvoinen saatavuus, epätasa-arvoiset työllistymismahdollisuudet sekä sosiaaliset ja kulttuuriset normit. Eniten alttiita ilmastonmuutokselle olevilla alueilla 70 prosenttia kaikista naisista työskentelee maataloudessa, mutta harva heistä osallistuu ilmastopolitiikan kehittämiseen. Naiset eivät ole vain uhreja vaan tosiasiallisia muutoksentekijöitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tämän vuoksi naisten ja miesten yhtäläinen osallistuminen päätöksentekoprosesseihin tulee varmistaa.

Comments are closed