Miksi päätöksiä tehdään puutteellisen tiedon varassa?

Facebooktwittermail

Haluan täydentää hallintojohtaja Outi Lumijärven kirjoitusta Uusimaassa (27.10.2006).

Porvoon kaupunginhallitus päätti 7.12.2004 esittää kaupunginvaltuustolle nk. Teletalon (sijaitsee osoitteessa Raatihuoneenkatu 5) ostamista. Pikavauhdilla, jo 15.12.2004, valtuusto päätti ostaa kyseisen kiinteistön. Jostakin syystä kaupunginvaltuuston päätösestyksen etusivulla oli leima: ”EI JULKINEN”.

Kaupunginvaltuustolle jaettiin päätöksenteon yhteydessä kauppakirjan luonnos, jonka mukaan kiinteistön kauppahinta on 1 950 000 euroa. Kauppahinnan maksamisesta oli sovittu, että kaupantekotilaisuudessa suoritetaan yksi kuudesosa koko kauppahinnasta eli 325 000 euroa. ”Sen jälkeen vuosittain allekirjoituspäivämäärään mennessä yksi kuudesosa korotettuna kaupantekopäivämäärästä lukien neljän prosentin vuosittaisella korolla maksamattomalle kauppahinnalle kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.”

Kauppakirjan luonnoksen kohdassa 10, muut ehdot, todetaan, että ”myyjä tekee ostajan kanssa toimistotiloja koskevan erillisen, vähintään 6 kuukauden pituisen vuokrasopimuksen… Ostaja on tietoinen rakennuksissa olevista vuokralaisista ja heidän sopimuksistaan. Myyjä siirtää sopimukset ja niiden velvollisuudet kaupantekopäivästä lukien ostajalle.”

Kauppakirjan luonnoksen pohjalta laadittiin lopullinen kauppakirja 23.3.2005, jossa oli yksityiskohtia paljon enemmän kuin kauppakirjan luonnoksessa, joka esitettiin valtuustolle. Lopullisen kauppakirjan allekirjoittivat kaupungin puolesta Per-Håkan Slotte ja Matti Arvinen.

Lopullisessa kauppakirjassa oli eritelty TeliaSonera Finland Oyj:lle maksettavat kauppahinnan maksuerät ja korot sekä niiden eräpäivät. Neljän prosentin vuotuisen koron johdosta Porvoon kaupunki tulee maksamaan viiden vuoden aikana TeliaSonera Finland Oyj:lle korkoja 195 000 euroa.

Lopullisen kauppakirjan kohdassa 10, muut ehdot, sovitaan, että TeliaSonera Finland Oyj tekee Porvoon kaupungin kanssa nykyisiä laitetiloja koskevan erillisen, 10 vuotta kestävän määräaikaisen vuokrasopimuksen, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vuokrasopimuksena 2 vuoden irtisanomisajalla. Näiden 800 neliön suuruisten toimitilojen vuokraksi sovittiin 3 euroa neliöltä kuukaudessa.

Lopullisessa kauppakirjassa sovittiin myös, että TeliaSonera Finland Oyj tekee Porvoon kaupungin kanssa toimistotiloja koskevan erillisen, kolme vuotta kestävän määräaikaisen vuokrasopimuksen, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena 6 kuukauden irtisanomisajalla. Noin 650 neliön suuruisten toimistotilojen vuokraksi sovittiin 8 euroa neliöltä kuukaudessa (alv 0%).

Lopullisessa kauppakirjassa todetaan, että ”ostaja on tietoinen rakennuksessa olevista ulkopuolisista vuokralaisista ja heidän sopimuksistaan. Sopimukset olivat seuraavat: Isoworks Oy 105 m2, Medivire Työterveyspalvelu Oy 215 m2, NCC Rakennus Oy 42 m2, Hannu Mattila 65 m2 ja Jorma Sihvonen 60 m2. ”Myyjä siirtää sopimukset ja niiden velvollisuudet kaupantekopäivästä lukien ostajalle. Ostaja saa vuokratuotot 1.4.2005 lähtien.”

Esimerkiksi Medivire Työterveyspalvelut Oy maksaa määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella vuokraa 7 euroa neliöltä kuukaudessa ja TeliaSonera Finland Oyj 8 euroa neliöltä kuukaudessa. Muihin vuokarasopimuksiin en ole toistaiseksi ehtinyt tutustua.

Rivivaltuutettuna ihmettelen, miksi valtuustolle esitetystä kauppakirjan luonnoksesta puuttui huomattavan paljon mielestäni olennaista tietoa, joka on kirjattu kolme kuukautta myöhemmin allekirjoitettuun lopulliseen kauppakirjaan.

Tieto noin 2 000 neliön suuruisten toimitilojen vuokrauksesta ulkopuolisille tahoille lienee ollut kaupasta neuvotelleen Porvoon kaupungin virkamiesjohdon tiedossa, kun he esittelivät ostopäätöksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Lisäksi kerrottakoon, Porvoon kaupunki on käyttänyt Teletalon saneeraukseen 30.9.2006 mennessä 628 434 euroa.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kaupunginvaltuutettu (sit.)

Comments are closed