Lisää rahaa käräjäoikeuksille!

Facebooktwittermail

Puhe 28.10.2010 Arvoisa puhemies!

Suomen kaikkien käräjäoikeuksien laamannit ovat allekirjoittaneet 13. päivä lokakuuta 2010 päättäjille avoimen kirjeen, jossa he kertovat huolestaan, joka liittyy koko tuomioistuinlaitoksen ja erityisesti käräjäoikeuksien toimintaedellytyksiin. Tämän vuoden alussa toteutettu käräjäoikeuksien verkostouudistus on korkeimman oikeuden selvityksen mukaan kokonaisuudessaan aiheuttanut paljon ylimääräisiä työpaineita kuten työuupumusta ja stressiä.

Odotettavissa on, että tuomioistuimien asiamäärät edelleen kasvavat ja käsittelyajat pitenevät. Oikeusministeriön vuoden 2011 tulosneuvotteluissa esitetään käräjäoikeuksille lähes 3 miljoonaa euroa vähemmän määrärahoja kuin tänä vuonna. Tämän tiedon valossa laamannit ennakoivat käräjäoikeuksille suuria vaikeuksia. Käsittelyajat pidentyvät ja asiat ruuhkautuvat entisestään.

Tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion yksi perustoiminto. Kansalaisten asiat tulee käsitellä ripeässä aikataulussa. Tätä taustaa vasten ihmettelen, onko oikeusministeri lukenut lainkaan laamannien kirjettä, kun hän on aktiivisesti ryhtynyt perustamaan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen täysin uutta Ihmisoikeuskeskusta, jonka rahantarpeeksi on alun perin esitetty 900 000 euroa ja 10 uutta virkaa, mutta ensimmäisenä toimintavuonna määräraha olisi 300 000 euroa ja virkamiehiä olisi vähemmän kuin alun perin oli suunniteltu. Mutta tämä on ensimmäisen vuoden tilanne.

Arvoisa puhemies! Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta sisältää 19 c §:n, jossa määritellään Ihmisoikeuskeskuksen johtajan pätevyysvaatimukset. Pykälän mukaan johtajalla tulee olla hyvä perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin. Jos tämä hallituksen esitys eduskunnassa hyväksytään, mielestäni tässä pykälässä tulisi johtajalta vaatia toimeen soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Näinhän yleensä tapana on.

Arvoisa puhemies! Laamannien kirjelmän mukaan käräjäoikeudet menettävät tulosneuvottelutavoitteiden mukaisesti 45-60 henkilötyövuotta. Samanaikaisesti niiden resursseja menee edelleen uusiin toimitiloihin ja atk-järjestelmiin. Tätä vasten ei mielestäni ole hyväksyttävää se, että perustetaan täysin uusia virastoja, joiden tehtävät ovat hyvin teoreettisia verrattuna siihen tehtäväkenttään, jota käräjäoikeudet tekevät. Hyvin toimiva tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion yksi keskeinen perustoiminto, joten sen taloudelliset resurssit tulisi turvata asianmukaisesti. Ei ole hyväksyttävää, että Suomen valtio saa jatkuvasti huomautuksia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimilta sen takia, että oikeudenkäynti ei tapahdu täällä asianmukaisessa aikataulussa.

Comments are closed