Lapsia ja nuoria suojeltava alkoholin haitoilta

Facebooktwittermail

Tutkimusten mukaan Suomi on länsimaiden kärkimaa lasten ja nuorten alkoholimyrkytyksissä. Alkoholimainonta on yksi tekijä siinä, että yhä nuoremmat aloittavat alkoholinkäytön. Nuorten suojelemiseksi alkoholimainonnalle tulisi asettaa entistä selvemmät ja tiukemmat rajat. Tällä hetkellä kaikille panimoyhtiöille ei vaikuta olevan selvää se, että alkoholimainonnan suuntaaminen alaikäisille on lain mukaan kiellettyä.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira huomautti hiljattain Oy Hartwall Ab:tä Otto Virtanen -nimisen long drink -juoman mainonnasta. Valviran mukaan mainokset kohdistuvat alaikäisiin. Lisäksi mainonnasta välittyy alkoholilain vastaisesti kuva alkoholin suorituskykyä lisäävästä ja piristävästä vaikutuksesta. Myös elokuussa 2008 Valvira on puuttunut Hartwallin toteuttamaan Otto Vadelma -mainoskampanjaan, jonka katsottiin kohdistuneen alaikäisiin.

Tutkijoiden mukaan myös muiden mietojen alkoholijuomien mainonnassa on runsaasti elementtejä, jotka ilmiselvästi on suunnattu teini-ikäisille. Tapaukset osoittavat, että mainosalan itsesäätely ei riitä suojaamaan lapsia ja nuoria. Selkeintä ja yksinkertaisinta olisi kieltää kokonaisuudessaan alkoholin mielikuvamainonta. Esitin tätä jo kesäkuussa 2009 eduskunnan täysistunnossa, mutta sain tuekseni vain 33 kansanedustajaa.

Nyt mielipiteet ovat kuitenkin muuttuneet, sillä tänä syksynä 106 kansanedustajaa allekirjoitti lakialoitteen, jossa ehdotetaan alkoholin mielikuvamainonnan kieltoa. Vaikuttaa siltä, että peruspalveluministeri Paula Risikko (kok.) on haluton ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin tässä asiassa ja verhoutuu toistuvasti erilaisten työryhmien ja selvitysten taakse.

Lasten ja nuorten liiallisesta alkoholinkäytöstä koituvat ongelmat kaipaavat ratkaisuja, sillä nuorena omaksutut haitallisetkin tavat säilyvät usein läpi koko elämän. Alkoholimainonnan rajaaminen vain tuotetietojen kertomiseen Ranskan mallin mukaisesti olisi tehokas tapa suojella tulevaisuuden toivojamme. Kaiken lisäksi lainmuutos ei vaatisi senttiäkään lisärahaa valtion talousarvioon, vaan toisi ajan myötä terveydenhuollolle suuria säästöjä ja lisäisi kansalaisten hyvinvointia.

Comments are closed