Lakialoite ministereiden ym. karenssiajasta

Facebooktwittermail

Olen tehnyt eduskunnassa lakialoitteen valtioneuvoston jäsenten ja eräiden muiden virkamiesten karenssiajasta. Esitän, että Suomessa otettaisiin käyttöön karenssiaikajärjestely, joka rajoittaisi ministerien siirtymistä suoraan maan hallituksesta yritysmaailman ja etujärjestökentän palvelukseen oman ministeriön toimialaan liittyviin tehtäviin. Haluan lainsäädännön muutoksella ehkäistä erilaisten eturistiriitojen syntymistä.

Eturistiriitojen mahdollisuus on tällaisissa siirtymätilanteissa erityisen suuri, jos karenssiaikaa ei ole. Tällöinhän uusi työnantaja tai uusi toimeksiantaja voisi välittömästi saada käyttöönsä siirtyvän ministerin virassaan saaman  erityistietämyksen valtiovallan keskeisistä toimenpiteistä, strategioista ja lähiaikojen suunnitelmista.

Tilanteet, joissa eronnut ministeri voi eroaan seuraavasta päivästä alkaen toimia tähänastisen virka-alansa tehtävissä yksittäisen yrityksen tai etujärjestön palveluksessa, ovat kyseenalaisia myös hyvän hallinnon periaatteen kannalta. Niissä saattaa lisäksi esiintyä maaperää korruptiivisia elementtejä sisältäville järjestelyille.

Siirtymätilanteiden vaarat on kansainvälisesti tunnistettu YK:n korruption vastaisessa yleissopimuksessa, jonka periaatteisiin myös Suomi on sitoutunut. Toisin kuin Suomessa, eturistiriitojen torjunnan velvoite on monissa Euroopan maissa toteutettu selvin säännöksin. Erilaisia karensseja on käytössä esimerkiksi Norjassa, Ranskassa ja Espanjassa.

Esitän lakialoitteessa karenssia valtioneuvoston jäsenten lisäksi myös muiden korkeiden virkojen haltijoille, kuten ministereiden valtiosihteereille ja erityisavustajille. Karenssiajan alaisia virkamiehiä olisivat myös muut valtion etujen kannalta merkittäviä tehtäviä hoitavat virkamiehet, jotka valtioneuvosto nimittää ja joille on heitä nimitettäessä asetettu eron varalle karenssiaika.

Sopivan mittainen karenssiaika on valtioneuvoston jäsenen osalta yksi vuosi ja ministerin valtiosihteerin, ministerin erityisavustajan sekä muiden virkamiesten osalta kuusi kuukautta.

Kerään lakialoitteeseen parhaillaan allekirjoituksia, kansanedustajat voivat allekirjoittaa sen joustavasti omissa aikatauluissaan eduskunnan pääovella. Toivottavasti saan lakialoitteeseeni mahdollisimman paljon kannattajia.

 

Comments are closed