Lääkeyhtiön motiivi: yhteiskuntavastuu vai taloudellista hyötyä?

Facebooktwittermail

Kysyin suullisella kyselytunnilla 3.2.2011 lääkeyhtiön ja terveyskeskuksen yhteistyön vaikutuksista terveydenhoidon riippumattomuuteen.

Pirkko Ruohonen-Lerner/ps: Arvoisa herra puhemies! Joissakin terveyskeskuksissa on käytössä järjestely, jossa yhden sairaanhoitajan palkan maksaa lääkeyhtiö. Tämän sponsoroidun sairaanhoitajan työnä on käydä läpi terveyskeskuksen potilastietoja, ottaa yhteyttä potilaisiin, jotka kuuluvat diabeteksen riskiryhmiin, ja tarjota potilaille aikoja terveyskeskuksen lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Kysyn arvoisalta ministeri Risikolta: Mitä mieltä te olette tällaisesta järjestelystä, toteutuuko tässä riippumaton terveydenhoito, ja mitä aiotte tehdä asialle?

Peruspalveluministeri Paula Risikko: Arvoisa herra puhemies! Minäkin luin tästä asiasta vasta ensimmäistä kertaa, näin sen lehdestä, ja tästä minulta kysyttiin tällä viikolla. Sinänsä yhteistyö on hyvä eri tahojen kanssa, mutta tässä yhteydessä on tosiaan tarkkaan pidettävä huolta siitä, että erotetaan työ ja tuotemarkkinointi. Sitten tärkeää on myöskin se, mikä on tämän henkilön – minä puhun nyt yleisellä tasolla, kun en tiedä ihan yksityiskohtia tästä asiasta – työnkuva ja vastuu. Nimittäin hän ei voi olla henkilö, joka ei ole potilaspapereissa oleva potilasta hoitava henkilö. Tässä on sellaisia säännöksiä, joita meillä on ja joilla varmistetaan sitä laatua ja nimenomaan potilasturvallisuutta, elikkä vain potilaan hoitoon osallistuva voi selailla ja nähdä potilaspapereita. Tässä on varmasti sellaisia asioita, ja minä tietysti toivon, että työpaikoilla on otettu nämä kaikki säännöt huomioon.

Pirkko Ruohonen-Lerner/ps: Arvoisa herra puhemies! Lääkeyhtiön edustaja on kertonut julkisuudessa, että yritykselle sponsoroinnin motiivina on yhteiskuntavastuu, ei taloudellinen hyöty. Kysyn ministeri Risikolta: Uskotteko tekin, että tämän tyyppisen sponsoroinnin motiivina on todella yhteiskuntavastuu eikä taloudellinen hyöty?

Peruspalveluministeri Paula Risikko: Arvoisa herra puhemies! On kyllä hirveän vaikea, kun ei tunne yksityiskohtia, ihmisten ja firmojen motiiveista mitään nyt arvioida puoleen tai toiseen, mutta sanon vaan yleisellä tasolla, että nämä ovat sellaisia tilanteita, joiden pitää olla selvä kuin pläkki, elikkä sen, mikä on työnkuva, mitä tehdään, miten rahat kulkevat, ja läpinäkyvästi tämä kaikki. Ja siksi, että tämä on nyt tullut julkisuuteen, minä luulen, että nämä miettivätkin siellä sitten ja katsovat, että kaikki on kunnossa.

Comments are closed