Tärkeitä aiheita

Politiikka: Tärkeitä aiheita

”Oikeudenmukaisuus, hyvinvointi, kansanvalta”

Eduskuntatyö
Kuntavaikuttaja
Kysymyksiä ja vastauksia

Hyvinvointi ja palvelut

– Peruspalvelujen pitäisi olla suunnilleen samalla tasolla riippumatta siitä missä kunnassa kansalainen asuu.
– Erityisesti pitää huolehtia siitä, että alimmat palkat ovat tasolla, jolla ihmiset tulevat kohtuullisesti toimeen.
– Sosiaaliturvaa pitäisi yhdenmukaistaa sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla ei ole ansiotuloja.
– Eläkeläisten ja muiden etuuksien saajien ei pidä olla ensimmäisenä maksamassa ”säästöjä”.
– Suuret tuloerot eivät tuo lisäarvoa yhteiskuntaan.
– Opiskelijoiden tulee voida suorittaa tutkintonsa ilman velkaantumista.

Työelämä

– Pätkätyöt ovat huono vaihtoehto. Ne tuovat epävarmuutta elämään. On vaikeaa perustaa perhe ja ostaa asunto jos ei ole säännöllisiä tuloja.
– Työntekijän irtisanomissuojaa ei pitäisi heikentää.
– Palkkaeroissa on kysymys asenteista ja moraalista. Tarvitaan nykyistä aidompaa ja todellisempaa tasa-arvoisuutta, jotta palkkaeroja saataisiin tasattua.

Energiapolitiikka ja ympäristö

– Ympäristöystävällisemmillä autoilla pitäisi olla selkeästi matalammat verot sekä auton käyttökuluissa että hankintahinnassa.
– Energiaa pitäisi ensisijaisesti säästää. Lisäksi tulisi käyttää ja kehittää nykyistä enemmän jo olemassa olevia vaihtoehtoisia energiamuotoja kuten haketta, tuulta ja maalämpöä.
– Uraanin louhinta ja ydinjäte aiheuttavat suuria ympäristöongelmia, joiden ratkaisua en haluaisi jättää tuleville sukupolville. Vanhentunut kaivoslaki tulee uudistaa pikaisesti.

Ulko- ja puolustuspolitiikka

– Ensisijaisesti Suomen tulee huolehtia siitä, että meillä on ystävälliset suhteet naapurimaihin. Tällä hetkellä ei ole suurempaa tarvetta Nato-jäsenyydelle. Jos ilmaantuu uusia uhkakuvia rajoillemme, saattaa tilanne muuttua.

Yleispolitiikan kysymyksiä

– Demokraattisessa järjestelmässä pidetään ensiksi vaalit ja katsotaan vaalien jälkeen, mikä puolue on saavuttanut kansalaisten luottamuksen. Voittajapuolueesta valitaan sitten paljon henkilökohtaisia ääniä saanut ja mahdollisimman taitava edustaja koko Suomen pääministeriksi. Pääministeriä ei voida nimetä etukäteen!

– Helsingin seudun kuntien tulisi tehdä enemmän yhteistyötä kun laaditaan eri asteisia kaavoja koko alueelle. Alueluovutusten tulee perustua vapaaehtoisiin sopimuksiin.

Comments are closed