Kysyin hypermarketeista

Facebooktwittermail

Kysyin eduskunnan suullisella kyselytunnilla 25.2.2010 vähittäiskaupan suuryksiköiden asemasta maakuntakaavoissa. Viittasin kysymyksessäni tuoreeseen tapaukseen, jossa Porvoon Kuninkaanportin alueen kahden hypermarketin rakentamista sallivat kaavamerkinnät poistettiin Itä-Uudenmaan maakuntakaavan vahvistamispäätöksessä. Tiedustelin asuntoministeri Vapaavuorelta tämän ja ympäristöministeriön näkemystä hyperluokan markettien asemasta maakuntakaavoituksia hyväksyttäessä.

 Ministeri Vapaavuoren mukaan maakuntakaavoja vahvistettaessa noudatetaan aina maankäyttö- ja rakennuslakia ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. ”Kyse on hyvin juridisesta prosessista. Ympäristöministeriöllä ei ole edes oikeutta ottaa kantaa siihen, onko kaava hyvä vai huono, ainoastaan siihen, onko se lainmukainen”, Vapaavuori totesi.

 Ministeri arvioi, että syynä aiheesta nousseeseen julkiseen keskusteluun on se, että kaupan konseptit ovat muuttuneet, vaikka lainsäädäntö on pysynyt samana.”Linja ei ole muuttunut, mutta olosuhteiden muuttuessa lakia on tietenkin jouduttu puolustamaan osin semmoisella tavalla, että se on aiheuttanut hämminkiä maailmalla”, Vapaavuori tulkitsi.

Comments are closed