Kuninkaanportin hypermarket-kaavaa ei vahvistettu

Facebooktwittermail

Ympäristöministeriö on vahvistanut Itä-Uudenmaan maakuntakaavan. Ministeriö jätti vahvistamatta eräitä kaavaan merkittyjä vähittäiskaupan suuryksiköitä, mukaan lukien Porvoon Kuninkaanportin. Kaavassa ei ollut määritelty suuryksikköjen enimmäiskokoa, rakentamisen ajoitusta tai vaiheistusta.

Ympäristöministeriö katsoi, että Kuninkaanportin vähittäiskaupan suuryksikkö ei tue valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tavoitetta eheyttää yhdyskuntarakennetta. Asiointi suuryksikössä perustuisi pääasiassa henkilöauton käyttöön, mikä lisäisi liikenteen päästöjä.

Kuninkaanportin alueen tulevaisuus on koko ajan huolestuttanut minua huolimatta aiheesta kirjoitetuista ylistävistä lehtijutuista. Ympäristöministeriön maakuntakaavan vahvistamispäätös oli mielestäni ennakoitavissa, kun asian käsittely alkoi venyä ja päätöksenteko siirtyä. Porvoo on sijoittanut alueen kehittämiseen suuren määrän henkilötyövuosia, maa-aluetta, katuja ja muita infra-investointeja. Toivon, että alueen yrityksiä ja yrittäjiä on rehellisesti informoitu tästä nyt toteutuneesta riskistä niiden hankkiessa toimitiloja alueelta.

Comments are closed