Kotikunnan poistaminen rajoittaa verotustietojen julkisuutta

Facebooktwittermail

Eduskunta hyväksyi syyskuussa muutoksen verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin. Muutos koskettaa jo verovuoden 2009 tietoja, joten jatkossa tuloverotuksen julkisissa tiedoissa ei enää kerrota henkilön kotikuntaa. Sen sijaan tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihteen kotikunta sijaitsee, on julkinen.

Suurimmat ongelmat selvittää tulotietoja on väkirikkaissa maakunnissa. Esimerkiksi Uudenmaan maakunnassa asuu ensi vuonna 1,5 miljoonaa henkilöä, joiden verotustiedot ovat yksissä kansissa. Toimittajat ovat mahdottoman tehtävän edessä, jos he ryhtyvät seulomaan miljoonan henkilön luettelosta tiettyjen Virtasten ja Järvisten tulotietoja. Näin ollen sen selvittäminen, kuinka paljon esimerkiksi kuntien ja valtion johtavat virkamiehet, kunnallisten yhtiöiden johto, keskeiset poliitikot tai tietyt yritysjohtajat ansaitsevat, tulee olemaan käytännössä mahdotonta.

Hallitus perusteli muutosta sillä, että nykyisin verotustiedoista ilmenee myös turvakieltojen saaneiden henkilöiden kotikunta. Erilaisia turvakieltoja oli viime vuoden syyskuun lopussa noin 8 300. Esimerkiksi poliisit ja vanginvartijat ovat hakeneet turvakieltoja suojakseen.

Esityksen perustelu muutamilla tuhansilla turvakieltopäätöksillä ei mielestäni ole riittävän painava. Tarkoituksenmukaisempaa olisi ollut poistaa kaikki turvatietoasiakkaat julkisesta rekisteristä. Samoilla linjoilla on myös Suomen Journalistiliitto, joka on kesäkuussa antamassaan lausunnossa todennut, että kaikkien verovelvollisten kotikunnan salaaminen turvakieltoihin vedoten on ”ylimitoitettua ja julkisuuslain vastaista, sillä nämä tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia”.

Tuloerojen kasvun häivyttäminen on ollut viimeaikaisten hallitusten asialistalla muutoinkin. Eriarvoistumisen piilottelu alkoi jo 2006, jolloin varallisuusveron kumoamisen yhteydessä myös varallisuustiedot lakkasivat olemasta julkisia. Nyt paletti täydentyy verotustietojen hämärtämisellä. Mielestäni kansalaisilla pitäisi olla oikeus tietää tulo- ja varallisuuserojen kasvusta yhteiskunnassamme.

Comments are closed