Kansanvaltaa vai kabinettipolitikointia?

Facebooktwittermail

Malmin lentokentän siirtäminen Porvoon Backakseen on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka maan tavaksi on muodostunut käytäntö, jonka mukaan pieni piiri valmistelee isoja asioita kabineteissa, piilossa julkisuudelta, piilossa kansalaisilta, jotka kuitenkin maksavat kabinettisopimusten kustannukset ja kärsivät niiden aiheuttamista haitoista. Tämä on huolestuttavaa ja ei-toivottua kehitystä kansanvallan kannalta. Mielestäni sellaista ei tulisi hyväksyä.

Itä-Uudenmaan liitto järjesti pari-kolme vuotta sitten maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenille maakuntakaavan valmisteluun liittyvän seminaarin. Eräässä työryhmässä, jonka työskentelyyn osallistuin, pohdittiin erityisesti maakunnan maankäyttöön ja asumiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmässä keskusteltiin myös alueista, jonne mahtuisi lentokenttätoimintoja, jos sellaisia tarpeita ilmenisi joskus hamassa tulevaisuudessa. Tuolloin Lapinjärven kunta oli ainoa esille nostettu mahdollinen vaihtoehto.

Itä-Uudenmaan uutta maakuntakaavaa on valmisteltu viisi vuotta. Nyt se on valmis ja maakuntavaltuusto hyväksynee sen 12.11.2007. Maakuntakaavan selostusosassa todetaan, että maakuntakaavassa ei ole osoitettu Malmin lentokentän korvaavan lentokentän vaihtoehtoista sijoittumispaikkaa asiaa käsittelevän selvityksen keskeneräisyyden takia.

Jos asia ei olisi näin vakava, tuntuisi lähes koomiselta, että samanaikaisesti kun Porvoossa valmistellaan viisi vuotta maakuntakaavaa, pidetään sitä esillä, pyydetään siitä lausuntoja jne., Helsingissä istuu pieni ja hiljainen salaseura, joka laatii suunnitelmia lentokentästä, joka sijoitettaisiin Porvooseen. Missä on viranomaisten välinen yhteistyö?

Liikenne- ja viestintäministeriö tilasi ilmailulaitokselta selvityksen Malmin lentokentän vaihtoehtoisista sijaintipaikoista 2005. Maakuntaliitto ja sen suunnittelijat jätettiin työryhmän ulkopuolelle. Ehkä heillä olisi ollut sellaista tietoa, joka olisi lopettanut alkuunsa teknis-taloudellisen selvityksen laadinnan, joka esiteltiin Porvoon kaupunginvaltuustolle kuukausi sitten.

Ilmeisesti valtioneuvosto tekee lopullisen päätöksen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. On toivottavaa, myös kansanvallan kannalta, että kaikki ne porvoolaiset, joita lentokentän sijoittumisasia kiinnostaa, seuraavat huolella omien edustajiensa ja puolueiden kannanottoja ja konkreettisia toimia tässäkin kysymyksessä.

Comments are closed