Kaivoslaki on uudistettava pian!

Facebooktwittermail

Keskustelin Porvoossa 14.elokuuta Uraaniton ry:n edustajien kanssa. Tapaamisessa käytiin läpi mm. vuodelta 1964 olevaa kaivoslakia ja sen pikaista uudistamistarvetta. Nyt voimassaoleva kaivoslaki antaa malmin etsijälle laajat oikeudet, kunnalla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan.
Kaivoslain uudistamiseen tähtäävä työryhmä on istunut vuodesta 1999. Haluan, että työryhmä kiirehtii valmistelutyötään, jotta uusi kaivoslaki saadaan voimaan mahdollisimman pian – onhan asia kirjattu nykyisen hallituksenkin ohjelmaan. Toivon myös lisää ahkerampaa tiedottamista kaivoslakityöryhmän työn etenemisestä.
Uuden kaivoslain pitäisi olla sopusoinnussa muun perusoikeus- ja ympäristölainsäädännön kanssa. Siihen pitäisi kirjata mm. esteitä haja-asutusalueiden valtauksille, myös valtausalueiden maanomistajien omaisuuden suoja tulisi turvata nykyistä paremmin. Lisäksi asianosaisia tulisi kuulla hallintolain mukaisesti ja kunnan vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä. Mielestäni kunnille on annettava mahdollisuus viimekädessä estää valtauksen myöntäminen alueelleen. Uudistuksessa tulee valtauksen hakijalta jo valtausvaiheessa vaatia riittävän suuret vakuudet, jos sen toimenpiteistä aiheutuu myöhemmin puhdistamis- yms. kustannuksia.

Comments are closed