Kaikki vihanlietsonta on vastenmielistä!

Facebooktwittermail

Vartissa julkaistiin 22.2. mielipidekirjoitus, joka sisälsi useita valheellisia väitteitä ja vihjailuja allekirjoittaneen toiminnasta kuntapolitiikassa, eduskunnan hallintovaliokunnassa ja täysistunnoissa. Mielipidekirjoittajan tosiasioita vääristävät väitteet osoittavat, että hänellä ei ole käsitystä siitä, kuinka lainsäädäntötyötä tehdään valiokunnissa ja eduskunnan täysistunnoissa.

Suosittelen hänelle oikeustieteen lisäopintoja esimerkiksi avoimen yliopiston kursseilla, jos julkinen kirjoittaminen tästä vaikeasta aiheesta edelleen kiinnostaa häntä. Vartin kirjoituksessa väitettiin, että eduskunta olisi jo käsitellyt ulkomaalaislain muutokset. Väitettiin myös, että perussuomalaiset olisivat äänestäneet lakia vastaan. Tosiasia on, että eduskunta käsittelee yli vuoden työn alla ollutta ulkomaalaislakia seuraavan kerran tiistaina 24.2.2009, jolloin on lakiesityksen toinen käsittely.

Ulkomaalaislaista äänestetään mahdollisesti tulevan viikon aikana, joten kukaan ei voi vielä tietää, mikä on äänestyksen lopputulos, ei edes kommunisti. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän hallintovaliokunnan valiokuntavastaavana ilmoitin jo keväällä 2008 valiokunnan puheenjohtajalle, että emme tule hallituksen esitystä sellaisenaan hyväksymään.

Sittemmin hallintovaliokunnassa tehtiin lakiesitykseen merkittäviä pykälämuutoksia. Tämä kaikki tapahtui hyvässä yhteisymmärryksessä. Valitettavasti hallintovaliokunnan mietintöteksti muutti viimeisen viikon aikana muotoansa monta kertaa ja viimeisimmät sanamuodot muuttuivat sellaisiksi, ettemme voineet tekstiä 12.12.2008 pidetyssä kokouksessa yksimielisesti hyväksyä.

Eduskunnan internet-sivuilta (http://www.eduskunta.fi) löytyvät linkit itse lakiesitykseen (HE 166/2007 vp.) sekä siitä laadittuun hallintovaliokunnan mietintöön, jonka loppuun on kirjattu allekirjoittaneen vastalause perusteluineen. Eduskunnan täysistunnossa 17.2.2009 pitämäni ulkomaalaislakiin liittyvä puhe löytyy niin ikään eduskunnan internet-sivuilta.

Maahanmuutosta on pystyttävä käymään asiallista ja rakentavaa keskustelua. Suomella tulee olla selkeä lainsäädäntö, yhdenmukainen oikeuskäytäntö ja riittävät taloudelliset resurssit, jotta maahamme tulevien ihmisten kotouttaminen onnistuu mahdollisimman hyvin. Lisäksi tarvitaan sujuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja kykyä järjestää tulijoille asunnot, kieliopinnot sekä muu koulutus ja tukea heidän työllistymistään.

Vartissa esitetyt valheelliset väitteet ”rasismin lietsonnasta” osoittavat, että niiden esittäjä ei ole vaivautunut lukemaan puheitani tai kirjoituksiani ja on keksinyt omasta päästään mielettömiä tarinoita. Rasismi on vastenmielistä ja lietsonta rasismiin on rikos, josta seuraa rangaistus. Sanoudun jyrkästi irti kaikesta rasismiin liittyvästä toiminnasta.

Comments are closed